Logo zorg-informatie.nl Wit

Mag een arts medicijnen voorschrijven via het internet?

Een arts kan onder specifieke voorwaarden medicijnen op recept via internet voorschrijven. Hierbij is het bijvoorbeeld essentieel dat de arts op de hoogte is van de medicatie die je gebruikt.

Voorwaarden voor online voorschrijven van medicijnen

Een arts kan alleen receptmedicijnen voorschrijven via internet als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • Het is niet noodzakelijk om persoonlijk met jou te spreken of een onderzoek uit te voeren.
  • De arts heeft inzicht in jouw huidige en eerdere medicatiegebruik.

Indien de arts niet aan deze voorwaarden voldoet, is het mogelijk dat er geen accurate diagnose kan worden gesteld. In dat geval is het de arts niet toegestaan om geneesmiddelen via internet voor te schrijven.

Vraag en antwoord

Is het, als zorgverlener, toegestaan om voorbehouden handelingen zelfstandig uit te voeren?

Het uitvoeren van voorbehouden handelingen als zorgverlener is doorgaans onderworpen aan specifieke regelgeving en wetten die variëren per regio en land. Voorbehouden handelingen zijn medische handelingen die alleen door bevoegde […]

Welke (voorbehouden) handelingen mag mijn zorgverlener wel of niet uitvoeren?

Zorgverleners mogen verschillende handelingen uitvoeren, afhankelijk van hun bevoegdheid en bekwaamheid. Deze handelingen worden vaak verdeeld in ‘voorbehouden handelingen’ en ‘risicovolle handelingen’. De bevoegdheden kunnen variëren per type zorgverlener en […]

Is het toegestaan om in een privésituatie medisch te handelen?

Het verlenen van medische zorg in een privésituatie kan variëren afhankelijk van de juridische en ethische normen in jouw regio. Over het algemeen zijn er enkele belangrijke punten om in […]

magnifiercross