Logo zorg-informatie.nl Wit

Waarvoor ben ik verzekerd met een basispakket via mijn zorgverzekering?

Met een basispakket van een zorgverzekering in Nederland ben je verzekerd voor de volgende zorg en kosten:

 • Huisartsenzorg: Bezoeken aan de huisarts, huisartsenpost en huisartsgerelateerde kosten.
 • Medisch specialistische zorg: Consultaties, behandelingen en opnames in het ziekenhuis.
 • Medicijnen en geneesmiddelen: De kosten voor geneesmiddelen die zijn opgenomen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).
 • Tandartszorg tot 18 jaar: Kosten voor tandartsbezoeken en behandelingen tot 18 jaar.
 • Verloskundige zorg en kraamzorg: Zorg tijdens de zwangerschap en kraamzorg na de geboorte.
 • Wijkverpleging: Zorg en verpleging thuis door een wijkverpleegkundige.
 • Paramedische zorg: Bijvoorbeeld fysiotherapie (beperkt aantal sessies voor specifieke aandoeningen), ergotherapie, logopedie, en oefentherapie Cesar/Mensendieck.
 • Hulpmiddelen: Kosten voor medische hulpmiddelen zoals braces, krukken, en protheses.
 • Ziekenvervoer: Vervoer van en naar medische behandelingen als je niet zelf kunt reizen.
 • Palliatieve zorg en terminale zorg: Zorg in de laatste fase van het leven.
 • Geestelijke gezondheidszorg (GGZ): Basiszorg voor psychische problemen, zoals behandelingen bij de huisarts, psycholoog, en basis GGZ.
 • Dieetadvies: Kosten voor dieetadvies door een diëtist bij bepaalde medische indicaties.
 • Ergotherapie: Beperkt aantal sessies voor specifieke aandoeningen.
 • Tandheelkundige chirurgische zorg: Bijvoorbeeld kaakchirurgie.
 • Bevalling in het ziekenhuis: Kosten voor medische bevallingen in het ziekenhuis.

Het basispakket wordt vastgesteld door de overheid en is verplicht voor iedereen die in Nederland woont of werkt. Let op dat er voor sommige zorgsoorten eigen bijdragen gelden, en het verplichte eigen risico van toepassing kan zijn op bepaalde zorgkosten. Ook kunnen de dekking en voorwaarden van zorgverzekeraars verschillen. Het kan daarom verstandig zijn om elk jaar je zorgverzekering en dekking te herzien en eventueel aan te passen aan je persoonlijke situatie.

Vraag en antwoord

Is het, als zorgverlener, toegestaan om voorbehouden handelingen zelfstandig uit te voeren?

Het uitvoeren van voorbehouden handelingen als zorgverlener is doorgaans onderworpen aan specifieke regelgeving en wetten die variëren per regio en land. Voorbehouden handelingen zijn medische handelingen die alleen door bevoegde […]

Welke (voorbehouden) handelingen mag mijn zorgverlener wel of niet uitvoeren?

Zorgverleners mogen verschillende handelingen uitvoeren, afhankelijk van hun bevoegdheid en bekwaamheid. Deze handelingen worden vaak verdeeld in ‘voorbehouden handelingen’ en ‘risicovolle handelingen’. De bevoegdheden kunnen variëren per type zorgverlener en […]

Is het toegestaan om in een privésituatie medisch te handelen?

Het verlenen van medische zorg in een privésituatie kan variëren afhankelijk van de juridische en ethische normen in jouw regio. Over het algemeen zijn er enkele belangrijke punten om in […]

magnifiercross