Logo zorg-informatie.nl Wit

Wanneer betaal ik eigen bijdrage voor zorg?

Je betaalt eigen bijdrage voor bepaalde zorg of hulpmiddelen die je gebruikt. De eigen bijdrage is een financiële bijdrage die je zelf moet betalen naast het verplichte eigen risico. De exacte situaties waarin je eigen bijdrage betaalt, kunnen variëren afhankelijk van het type zorg en je persoonlijke omstandigheden. Hier zijn enkele situaties waarin eigen bijdrage van toepassing kan zijn.

Langdurige zorg

Als je gebruikmaakt van langdurige zorg, bijvoorbeeld in een verpleeghuis, thuiszorg of gehandicaptenzorg, kan er een eigen bijdrage van toepassing zijn. Deze eigen bijdrage wordt vastgesteld op basis van je inkomen, vermogen en gezinssituatie.

Hulpmiddelen

Voor bepaalde hulpmiddelen zoals een rolstoel, een scootmobiel of een woningaanpassing kan een eigen bijdrage gelden. De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van het soort hulpmiddel en je persoonlijke situatie.

Geneesmiddelen

Voor sommige geneesmiddelen, met name voor geneesmiddelen die niet volledig in het basispakket vallen, kan een eigen bijdrage gelden. Dit zijn vaak specifieke medicijnen waarvoor je een deel van de kosten zelf moet betalen.

Zorg met verblijf

Als je tijdelijk in een zorginstelling verblijft, zoals een revalidatiecentrum, kan er een eigen bijdrage worden gevraagd voor de kosten van het verblijf en de zorg die je ontvangt.

Medische hulpmiddelen

Voor sommige medische hulpmiddelen, zoals hoortoestellen, kan een eigen bijdrage gelden.

Het is belangrijk om te weten dat de eigen bijdrage kan variëren afhankelijk van je persoonlijke omstandigheden, zoals inkomen, vermogen, gezinssituatie en het type zorg of hulpmiddel. Het is raadzaam om contact op te nemen met je zorgverzekeraar of zorginstelling om specifieke informatie te krijgen over de eigen bijdrage voor de zorg of hulpmiddelen waarvan jij gebruikmaakt.

Vraag en antwoord

Is het, als zorgverlener, toegestaan om voorbehouden handelingen zelfstandig uit te voeren?

Het uitvoeren van voorbehouden handelingen als zorgverlener is doorgaans onderworpen aan specifieke regelgeving en wetten die variëren per regio en land. Voorbehouden handelingen zijn medische handelingen die alleen door bevoegde […]

Welke (voorbehouden) handelingen mag mijn zorgverlener wel of niet uitvoeren?

Zorgverleners mogen verschillende handelingen uitvoeren, afhankelijk van hun bevoegdheid en bekwaamheid. Deze handelingen worden vaak verdeeld in ‘voorbehouden handelingen’ en ‘risicovolle handelingen’. De bevoegdheden kunnen variëren per type zorgverlener en […]

Is het toegestaan om in een privésituatie medisch te handelen?

Het verlenen van medische zorg in een privésituatie kan variëren afhankelijk van de juridische en ethische normen in jouw regio. Over het algemeen zijn er enkele belangrijke punten om in […]

magnifiercross