Logo zorg-informatie.nl Wit

Wanneer betaal ik eigen risico voor zorg?

Je moet een eigen risico betalen als je 18 jaar of ouder bent en gebruikmaakt van zorg uit het basispakket. Het eigen risico is een verplicht bedrag dat je zelf moet betalen. Voor het jaar 2023 bedraagt het eigen risico € 385. Dit betekent dat je eerst zelf de eerste € 385 aan zorgkosten moet betalen voordat je zorgverzekeraar de kosten vergoedt.

Wanneer je eigen risico moet betalen

Je bent verplicht om eigen risico te betalen als je 18 jaar of ouder bent en zorg ontvangt uit het basispakket. Dit geldt echter niet voor zorg waarvoor geen eigen risico geldt, zoals bijvoorbeeld bezoeken aan de huisarts. De overheid heeft het verplichte eigen risico vastgesteld op € 385. Dit houdt in dat je zelf de eerste € 385 aan zorgkosten moet betalen die onder het eigen risico vallen.

Uitzonderingen voor bepaalde zorg

Voor bepaalde zorg uit het basispakket hoef je geen eigen risico te betalen:

  • Huisartsenzorg (inclusief de huisartsenpost)
  • Verloskundige zorg en kraamzorg
  • De niet-invasieve prenatale test (NIPT) en de 20-wekenecho
  • Specifieke zorg bij enkele chronische aandoeningen (zoals diabetes mellitus type 2, COPD en CVR). In deze gevallen zijn diverse zorgverleners betrokken, zoals huisartsen, diëtisten, podotherapeuten, apothekers, oogartsen en fysiotherapeuten. Dit wordt ook wel ketenzorg genoemd.
  • Wijkverpleging
  • Nacontroles na orgaandonatie
  • Reiskosten in verband met orgaandonatie
  • Gecombineerde leefstijlinterventie

Het kan ook voorkomen dat de zorgverzekeraar bepaalde zorgaanbieders, zorgprogramma’s, medicijnen en hulpmiddelen uitsluit van het eigen risico.

Geen eigen risico voor kinderen tot 18 jaar

Voor kinderen tot 18 jaar geldt er geen eigen risico. Dit geldt voor alle zorg die valt onder het basispakket van de zorgverzekering. Wanneer je kind 18 jaar wordt, moet hij of zij een eigen zorgverzekering afsluiten. Vanaf dat moment geldt ook voor hem of haar eigen risico en moet premie worden betaald voor de basisverzekering.

Mondzorg voor kinderen tot 18 jaar wordt grotendeels vergoed vanuit het basispakket. Hieronder vallen bezoeken aan de tandarts of mondhygiënist. Voor mondzorg voor kinderen hoef je geen eigen risico te betalen. Dit betekent dat bijvoorbeeld controles en het vullen van gaatjes niet zelf hoeven te worden betaald. Beugels, kronen, bruggen en implantaten voor jongeren worden echter niet vergoed.

Gespreide betaling van eigen risico

Bij je zorgverzekeraar kun je een regeling afspreken om het eigen risico in termijnen te betalen. Informeer hiernaar bij je zorgverzekeraar. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico. Als je een relatief laag inkomen hebt, is het mogelijk om zorgtoeslag aan te vragen. De zorgtoeslag omvat tevens een tegemoetkoming voor het eigen risico.

Waarom er eigen risico moet worden betaald

De invoering van het eigen risico door de overheid heeft twee redenen:

  • De premie voor de verzekering blijft lager doordat je zelf het initiële deel van je zorgkosten betaalt.
  • Je wordt meer bewust van de kosten van zorg.

Vrijwillig verhoogd eigen risico

Je hebt de mogelijkheid om het verplichte eigen risico vrijwillig te verhogen met bedragen van € 100, € 200, € 300, € 400 of € 500. In ruil daarvoor verstrekt de zorgverzekeraar korting op de maandelijkse premie voor de basisverzekering. Onthoud echter dat je ook meer moet betalen als je gebruikmaakt van zorg uit het basispakket.

Voorbeeld van verhoogd eigen risico:

Indien je ervoor kiest om het maximale vrijwillig eigen risico (€ 500) te nemen, kan het zijn dat je uiteindelijk € 885 (€ 500 + het verplichte eigen risico van € 385) moet betalen. Dit geldt bijvoorbeeld voor een behandeling in het ziekenhuis.

Vraag en antwoord

Is het, als zorgverlener, toegestaan om voorbehouden handelingen zelfstandig uit te voeren?

Het uitvoeren van voorbehouden handelingen als zorgverlener is doorgaans onderworpen aan specifieke regelgeving en wetten die variëren per regio en land. Voorbehouden handelingen zijn medische handelingen die alleen door bevoegde […]

Welke (voorbehouden) handelingen mag mijn zorgverlener wel of niet uitvoeren?

Zorgverleners mogen verschillende handelingen uitvoeren, afhankelijk van hun bevoegdheid en bekwaamheid. Deze handelingen worden vaak verdeeld in ‘voorbehouden handelingen’ en ‘risicovolle handelingen’. De bevoegdheden kunnen variëren per type zorgverlener en […]

Is het toegestaan om in een privésituatie medisch te handelen?

Het verlenen van medische zorg in een privésituatie kan variëren afhankelijk van de juridische en ethische normen in jouw regio. Over het algemeen zijn er enkele belangrijke punten om in […]

magnifiercross