Logo zorg-informatie.nl Wit

Wat is een aanvullende verzekering?

Een aanvullende verzekering is een optionele uitbreiding op de verplichte basiszorgverzekering in Nederland. Het basispakket dekt de meest essentiële medische zorgkosten, zoals huisartsenzorg en ziekenhuisopnames. Een aanvullende verzekering biedt extra dekking voor zorgkosten die niet of slechts gedeeltelijk worden vergoed door het basispakket.

Met een aanvullende verzekering kun je specifieke zorgbehoeften aanvullen en aanvullende dekking krijgen voor bijvoorbeeld:

  • Fysiotherapie: Voor vergoeding van fysiotherapiebehandelingen.
  • Tandartszorg: Voor vergoeding van tandheelkundige behandelingen, zoals controles, vullingen en tandheelkundige ingrepen.
  • Brillen en lenzen: Voor vergoeding van kosten voor brillen en contactlenzen.
  • Alternatieve geneeswijzen: Voor vergoeding van behandelingen zoals acupunctuur, homeopathie en chiropractie.
  • Medische hulpmiddelen: Voor vergoeding van bijvoorbeeld steunzolen, orthopedische schoenen of hoorapparaten.
  • Zwangerschapszorg: Voor vergoeding van zwangerschapskosten die buiten het basispakket vallen.
  • Buitenlandse zorg: Voor vergoeding van medische kosten in het buitenland die niet door de basisverzekering worden gedekt.

Het is belangrijk om te weten dat een aanvullende verzekering niet verplicht is. Je kunt ervoor kiezen om alleen een basisverzekering af te sluiten, maar als je specifieke zorgbehoeften hebt die niet of onvoldoende worden gedekt door het basispakket, kan een aanvullende verzekering een waardevolle aanvulling zijn.

Voordat je een aanvullende verzekering afsluit, is het verstandig om je zorgbehoeften goed te overwegen en de dekking, premies en voorwaarden van verschillende aanvullende verzekeringen te vergelijken om ervoor te zorgen dat je de juiste dekking krijgt voor je situatie.

Vraag en antwoord

Is het, als zorgverlener, toegestaan om voorbehouden handelingen zelfstandig uit te voeren?

Het uitvoeren van voorbehouden handelingen als zorgverlener is doorgaans onderworpen aan specifieke regelgeving en wetten die variëren per regio en land. Voorbehouden handelingen zijn medische handelingen die alleen door bevoegde […]

Welke (voorbehouden) handelingen mag mijn zorgverlener wel of niet uitvoeren?

Zorgverleners mogen verschillende handelingen uitvoeren, afhankelijk van hun bevoegdheid en bekwaamheid. Deze handelingen worden vaak verdeeld in ‘voorbehouden handelingen’ en ‘risicovolle handelingen’. De bevoegdheden kunnen variëren per type zorgverlener en […]

Is het toegestaan om in een privésituatie medisch te handelen?

Het verlenen van medische zorg in een privésituatie kan variëren afhankelijk van de juridische en ethische normen in jouw regio. Over het algemeen zijn er enkele belangrijke punten om in […]

magnifiercross