Logo zorg-informatie.nl Wit

Wat voor polissen biedt een zorgverzekeraar aan?

Een zorgverzekeraar biedt over het algemeen verschillende soorten polissen aan om aan de diverse behoeften van verzekerden te voldoen. De meest voorkomende polissen staan hieronder beschreven.

Naturapolis

Met een naturapolis heb je recht op zorg bij gecontracteerde zorgverleners, zoals ziekenhuizen, huisartsen en apotheken. De zorgverzekeraar betaalt rechtstreeks de kosten aan de zorgverlener. Als je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat, krijg je een gedeelte van de kosten vergoed en moet je een deel zelf betalen.

Restitutiepolis

Met een restitutiepolis heb je vrije keuze van zorgverleners, zowel gecontracteerd als niet-gecontracteerd. Je kunt zelf bepalen naar welke zorgverlener je gaat. De kosten worden vergoed volgens de tarieven die in de zorgmarkt gebruikelijk zijn. Bij een niet-gecontracteerde zorgverlener moet je soms wel eerst de kosten voorschieten en deze later declareren bij je zorgverzekeraar.

Combinatiepolis

Dit is een combinatie van de naturapolis en de restitutiepolis. Je hebt recht op zorg bij gecontracteerde zorgverleners en kunt ook terecht bij niet-gecontracteerde zorgverleners, maar de vergoeding kan verschillen. Bij gecontracteerde zorgverleners krijg je vaak een hogere vergoeding.

Budgetpolis

Dit is een goedkopere variant van de naturapolis. Je hebt een beperkter aantal gecontracteerde zorgverleners waar je terecht kunt. Als je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat, krijg je vaak minder vergoed.

Aanvullende verzekering

Naast de basisverzekering kun je ook aanvullende verzekeringen afsluiten voor extra dekking, zoals tandartszorg, fysiotherapie of alternatieve geneeswijzen. De dekking en premie van aanvullende verzekeringen variëren per verzekeraar.

Binnen deze polissen kunnen ook nog verschillende varianten bestaan, afhankelijk van de zorgverzekeraar. Het is belangrijk om de polisvoorwaarden goed door te nemen voordat je een keuze maakt, zodat je weet welke zorg en welke zorgverleners worden gedekt en welke kosten je eventueel zelf moet dragen. De keuze voor een bepaalde polis hangt af van je zorgbehoeften, voorkeuren en financiële situatie.

Vraag en antwoord

Is het, als zorgverlener, toegestaan om voorbehouden handelingen zelfstandig uit te voeren?

Het uitvoeren van voorbehouden handelingen als zorgverlener is doorgaans onderworpen aan specifieke regelgeving en wetten die variëren per regio en land. Voorbehouden handelingen zijn medische handelingen die alleen door bevoegde […]

Welke (voorbehouden) handelingen mag mijn zorgverlener wel of niet uitvoeren?

Zorgverleners mogen verschillende handelingen uitvoeren, afhankelijk van hun bevoegdheid en bekwaamheid. Deze handelingen worden vaak verdeeld in ‘voorbehouden handelingen’ en ‘risicovolle handelingen’. De bevoegdheden kunnen variëren per type zorgverlener en […]

Is het toegestaan om in een privésituatie medisch te handelen?

Het verlenen van medische zorg in een privésituatie kan variëren afhankelijk van de juridische en ethische normen in jouw regio. Over het algemeen zijn er enkele belangrijke punten om in […]

magnifiercross