Logo zorg-informatie.nl Wit

Welke medicijnen worden vergoed?

Medicijnen die je voorgeschreven krijgt door je huisarts of specialist worden over het algemeen vergoed vanuit de basisverzekering. Soms kan er echter een eigen bijdrage voor het medicijn gelden. Bovendien kan het voorkomen dat je zorgverzekeraar alleen de goedkoopste variant van een medicijn volledig vergoedt. De vergoedingen voor geneesmiddelen worden meegerekend in het verplichte eigen risico.

Vergoeding van geregistreerde geneesmiddelen

Op de website Medicijnkosten.nl kun je informatie vinden over de vergoeding van geneesmiddelen. Via deze bron kun je onder andere:

  • Controleren of je medicijn onderdeel is van het basispakket van je zorgverzekering
  • Ontdekken welke kosten meetellen voor je eigen risico.
  • Inzicht krijgen in mogelijke eigen bijdragen.
  • Onderzoeken of er een goedkopere variant van het medicijn beschikbaar is die volledig vergoed wordt.

Vergoeding van niet-geregistreerde geneesmiddelen

Zorgverzekeraars vergoeden doorgaans geen medicijnen die niet in Nederland verkrijgbaar zijn. Dit zijn geneesmiddelen die niet geregistreerd zijn in Nederland. In specifieke situaties kan vergoeding echter toch plaatsvinden: 

  • Als er in Nederland geen behandeling meer mogelijk is voor jouw ziekte en het niet-geregistreerde medicijn de enige optie is.
  • Bij zeldzame aandoeningen die slechts voorkomen bij 1 op de 150.000 inwoners van Nederland.
  • Als er geen ander gelijkwaardig, geregistreerd medicijn beschikbaar is.

Vergoeding van duurdere medicijnen

Vaak vergoeden zorgverzekeraars enkel de goedkoopste variant van medicijnen met dezelfde werkzame stof. Welke variant wordt vergoed, wordt bepaald door de zorgverzekeraar.

In bepaalde gevallen kan de zorgverzekeraar een andere variant van een medicijn vergoeden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als je allergisch reageert op het vergoede medicijn. Dergelijke regels kunnen opgenomen zijn in de polisvoorwaarden.

Maximale eigen bijdrage voor medicijnen bedraagt € 250

Voor sommige medicijnen moet je een eigen bijdrage betalen. Dit komt doordat vergelijkbare medicijnen in prijs kunnen variëren. De overheid stelt een maximale vergoeding vast vanuit de basisverzekering. Als de prijs van een medicijn hoger is dan deze vergoeding, dien je het verschil bij te betalen, dit wordt de eigen bijdrage genoemd. Tot en met 31 december 2023 bedraagt deze eigen bijdrage maximaal € 250 per persoon per jaar.

Bij bepaalde verzekeraars kun je een aanvullende verzekering afsluiten die deze eigen bijdrage voor medicijnen dekt. Voor precieze informatie over medicijnvergoedingen kun je contact opnemen met je zorgverzekeraar.

Eigen risico voor medicijnen

Voor medicijnen die vallen onder het basispakket geldt een eigen risico. Dit komt bovenop eventuele eigen bijdragen voor medicijnen. Meer uitleg over hoe dit precies werkt, vind je in de verklaring over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.

Vraag en antwoord

Is het, als zorgverlener, toegestaan om voorbehouden handelingen zelfstandig uit te voeren?

Het uitvoeren van voorbehouden handelingen als zorgverlener is doorgaans onderworpen aan specifieke regelgeving en wetten die variëren per regio en land. Voorbehouden handelingen zijn medische handelingen die alleen door bevoegde […]

Welke (voorbehouden) handelingen mag mijn zorgverlener wel of niet uitvoeren?

Zorgverleners mogen verschillende handelingen uitvoeren, afhankelijk van hun bevoegdheid en bekwaamheid. Deze handelingen worden vaak verdeeld in ‘voorbehouden handelingen’ en ‘risicovolle handelingen’. De bevoegdheden kunnen variëren per type zorgverlener en […]

Is het toegestaan om in een privésituatie medisch te handelen?

Het verlenen van medische zorg in een privésituatie kan variëren afhankelijk van de juridische en ethische normen in jouw regio. Over het algemeen zijn er enkele belangrijke punten om in […]

magnifiercross