Logo zorg-informatie.nl Wit

Worden mijn tandartskosten vergoed door mijn zorgverzekering?

Of je tandartskosten vergoed worden door je zorgverzekering hangt af van de soort behandeling en je leeftijd. In Nederland valt tandzorg namelijk niet volledig onder de basisverzekering. Over het algemeen gelden de volgende richtlijnen:

Tandarts voor kinderen tot 18 jaar

Tandartsbehandelingen voor kinderen tot 18 jaar worden vergoed vanuit de basisverzekering. Hierbij gaat het om reguliere tandheelkundige zorg, zoals controles, vullingen en tandsteenverwijdering.

Tandarts voor volwassenen vanaf 18 jaar

Voor volwassenen geldt dat tandzorg niet standaard vergoed wordt vanuit de basisverzekering. Dit betekent dat je in de meeste gevallen een aanvullende tandartsverzekering nodig hebt om tandheelkundige kosten vergoed te krijgen. Deze aanvullende verzekeringen variëren in dekking en premie. Het is belangrijk om te weten dat een tandartsverzekering geen onderdeel is van het verplichte basispakket. Je kunt ervoor kiezen om een aanvullende verzekering af te sluiten die past bij je behoeften.

Mondzorg voor mensen met een beperking

Personen met een beperking kunnen in sommige gevallen aanspraak maken op vergoedingen voor bijzondere mondzorg via de zorgverzekering. Dit kan bijvoorbeeld gelden voor mensen met een ernstige verstandelijke of fysieke beperking.

Orthodontie

Orthodontische behandelingen, zoals het plaatsen van een beugel, worden over het algemeen alleen vergoed vanuit een aanvullende tandartsverzekering. Ook hierbij geldt dat de dekking en voorwaarden per verzekering kunnen verschillen.

Het is raadzaam om bij je zorgverzekeraar na te gaan welke specifieke tandheelkundige behandelingen vergoed worden en welke aanvullende verzekeringen beschikbaar zijn. Let goed op de polisvoorwaarden en de hoogte van de premie bij het kiezen van een aanvullende tandartsverzekering.

Vraag en antwoord

Is het, als zorgverlener, toegestaan om voorbehouden handelingen zelfstandig uit te voeren?

Het uitvoeren van voorbehouden handelingen als zorgverlener is doorgaans onderworpen aan specifieke regelgeving en wetten die variëren per regio en land. Voorbehouden handelingen zijn medische handelingen die alleen door bevoegde […]

Welke (voorbehouden) handelingen mag mijn zorgverlener wel of niet uitvoeren?

Zorgverleners mogen verschillende handelingen uitvoeren, afhankelijk van hun bevoegdheid en bekwaamheid. Deze handelingen worden vaak verdeeld in ‘voorbehouden handelingen’ en ‘risicovolle handelingen’. De bevoegdheden kunnen variëren per type zorgverlener en […]

Is het toegestaan om in een privésituatie medisch te handelen?

Het verlenen van medische zorg in een privésituatie kan variëren afhankelijk van de juridische en ethische normen in jouw regio. Over het algemeen zijn er enkele belangrijke punten om in […]

magnifiercross