Logo zorg-informatie.nl Wit

Waar kan ik data en gegevens vinden over de Nederlandse gezondheidszorg?

Er zijn verschillende bronnen waar je data en gegevens kunt vinden over de Nederlandse gezondheidszorg.

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Het CBS verzamelt en publiceert uitgebreide statistieken over allerlei aspecten van de Nederlandse samenleving, waaronder de gezondheidszorg. Je kunt informatie vinden over bijvoorbeeld zorguitgaven, gezondheidstoestand en zorggebruik.

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

De NZa is verantwoordelijk voor het reguleren van de zorgmarkt en publiceert diverse rapporten en cijfers over zorguitgaven, tarieven, prestaties van zorgaanbieders en meer.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Het RIVM is verantwoordelijk voor het monitoren van de volksgezondheid in Nederland. Ze publiceren informatie over onder andere infectieziekten, vaccinatie, gezondheidsbevordering en milieugerelateerde gezondheidsrisico’s.

Zorginstituut Nederland

Dit instituut is verantwoordelijk voor het beheer en de uitvoering van het basispakket van de zorgverzekering. Je kunt hier informatie vinden over vergoedingen, richtlijnen en rapporten.

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

De IGJ houdt toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg en publiceert rapporten en bevindingen over zorginstellingen en professionals.

Dutch Hospital Data (DHD)

Dit is een organisatie die gegevens verzamelt en analyseert van Nederlandse ziekenhuizen. Ze publiceren informatie over onder andere behandelingen, wachttijden en kwaliteitsindicatoren.

Zorgverzekeraars

Verschillende zorgverzekeraars publiceren jaarlijks cijfers en rapporten over onder andere premies, zorguitgaven en vergoedingen.

Academische instellingen en onderzoeksinstituten

Universiteiten en onderzoeksinstituten in Nederland voeren vaak onderzoek uit op het gebied van gezondheidszorg. Hun onderzoeksrapporten en studies kunnen waardevolle inzichten bieden.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Het ministerie publiceert beleidsdocumenten, rapporten en cijfers met betrekking tot de gezondheidszorg.

De genoemde bronnen bieden een breed scala aan informatie over de Nederlandse gezondheidszorg. Houd er rekening mee dat sommige informatie mogelijk alleen beschikbaar is tegen betaling of toegankelijk is voor specifieke doelgroepen, zoals professionals in de gezondheidszorg.

Vraag en antwoord

Is het, als zorgverlener, toegestaan om voorbehouden handelingen zelfstandig uit te voeren?

Het uitvoeren van voorbehouden handelingen als zorgverlener is doorgaans onderworpen aan specifieke regelgeving en wetten die variëren per regio en land. Voorbehouden handelingen zijn medische handelingen die alleen door bevoegde […]

Welke (voorbehouden) handelingen mag mijn zorgverlener wel of niet uitvoeren?

Zorgverleners mogen verschillende handelingen uitvoeren, afhankelijk van hun bevoegdheid en bekwaamheid. Deze handelingen worden vaak verdeeld in ‘voorbehouden handelingen’ en ‘risicovolle handelingen’. De bevoegdheden kunnen variëren per type zorgverlener en […]

Is het toegestaan om in een privésituatie medisch te handelen?

Het verlenen van medische zorg in een privésituatie kan variëren afhankelijk van de juridische en ethische normen in jouw regio. Over het algemeen zijn er enkele belangrijke punten om in […]

magnifiercross