Logo zorg-informatie.nl Wit

Waar kan ik een klacht over mijn arts of zorginstelling indienen?

Je kunt een klacht over je arts of zorginstelling indienen bij verschillende instanties. Hier zijn enkele opties:

Klachtencommissie van de zorginstelling

Veel zorginstellingen hebben een interne klachtenprocedure en een klachtencommissie. Je kunt je klacht indienen bij deze commissie, die de klacht zal onderzoeken en proberen op te lossen.

Landelijk Meldpunt Zorg

Het Landelijk Meldpunt Zorg is een initiatief van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Hier kun je terecht met klachten en signalen over de kwaliteit van zorgverlening. De IGJ kan de klacht doorgeven aan de betreffende instantie en eventueel actie ondernemen.

Patiëntenvertrouwenspersoon (PVP)

Als je te maken hebt met een ongewenste situatie in de zorg, zoals bijvoorbeeld gedwongen opname, kun je ondersteuning vragen van een patiëntenvertrouwenspersoon. Deze persoon is onafhankelijk en kan je adviseren en bijstaan bij het indienen van een klacht.

Zorgverzekeraar

Soms kun je ook terecht bij je zorgverzekeraar om een klacht in te dienen. Dit kan met name relevant zijn als de klacht te maken heeft met declaraties of vergoedingen.

Tuchtcollege

Als je van mening bent dat een zorgverlener zich niet aan de beroepscodes heeft gehouden, kun je een klacht indienen bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Dit college beoordeelt of de zorgverlener zich aan de professionele normen heeft gehouden.

Juridische bijstand

Als je klacht ernstig is en je overweegt juridische stappen te ondernemen, kun je een advocaat gespecialiseerd in gezondheidsrecht raadplegen.

Het is raadzaam om eerst de klachtenprocedure van de zorginstelling te volgen, omdat dit meestal de snelste en minst formele weg is om een oplossing te vinden. Als je niet tevreden bent met de uitkomst of als je klacht ernstig is, kun je overwegen om andere stappen te ondernemen, zoals contact opnemen met externe instanties zoals het Landelijk Meldpunt Zorg of het Tuchtcollege.

Vraag en antwoord

Is het, als zorgverlener, toegestaan om voorbehouden handelingen zelfstandig uit te voeren?

Het uitvoeren van voorbehouden handelingen als zorgverlener is doorgaans onderworpen aan specifieke regelgeving en wetten die variëren per regio en land. Voorbehouden handelingen zijn medische handelingen die alleen door bevoegde […]

Welke (voorbehouden) handelingen mag mijn zorgverlener wel of niet uitvoeren?

Zorgverleners mogen verschillende handelingen uitvoeren, afhankelijk van hun bevoegdheid en bekwaamheid. Deze handelingen worden vaak verdeeld in ‘voorbehouden handelingen’ en ‘risicovolle handelingen’. De bevoegdheden kunnen variëren per type zorgverlener en […]

Is het toegestaan om in een privésituatie medisch te handelen?

Het verlenen van medische zorg in een privésituatie kan variëren afhankelijk van de juridische en ethische normen in jouw regio. Over het algemeen zijn er enkele belangrijke punten om in […]

magnifiercross