Logo zorg-informatie.nl Wit

Wat verandert er op het gebied van intern toezicht voor zorgaanbieders in 2022?

In Nederland zijn er regelmatig wijzigingen en ontwikkelingen op het gebied van intern toezicht voor zorgaanbieders. Voor specifieke en actuele informatie is het belangrijk om de officiële bronnen en instanties in de gaten te houden, zoals het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Een recente ontwikkeling is dat er meer aandacht wordt besteed aan goed bestuur en intern toezicht binnen zorginstellingen. Dit heeft te maken met het waarborgen van kwaliteit, transparantie en verantwoording in de zorgsector. Verschillende wetswijzigingen en governancecodes kunnen invloed hebben op hoe zorgaanbieders hun intern toezicht organiseren.

Het is aan te raden om de specifieke wet- en regelgeving, governancecodes en richtlijnen te raadplegen die van toepassing zijn op de betreffende zorgsector. Hierdoor krijgt u een gedetailleerder inzicht in de veranderingen en vereisten op het gebied van intern toezicht voor zorgaanbieders in 2022.

Vraag en antwoord

Is het, als zorgverlener, toegestaan om voorbehouden handelingen zelfstandig uit te voeren?

Het uitvoeren van voorbehouden handelingen als zorgverlener is doorgaans onderworpen aan specifieke regelgeving en wetten die variëren per regio en land. Voorbehouden handelingen zijn medische handelingen die alleen door bevoegde […]

Welke (voorbehouden) handelingen mag mijn zorgverlener wel of niet uitvoeren?

Zorgverleners mogen verschillende handelingen uitvoeren, afhankelijk van hun bevoegdheid en bekwaamheid. Deze handelingen worden vaak verdeeld in ‘voorbehouden handelingen’ en ‘risicovolle handelingen’. De bevoegdheden kunnen variëren per type zorgverlener en […]

Is het toegestaan om in een privésituatie medisch te handelen?

Het verlenen van medische zorg in een privésituatie kan variëren afhankelijk van de juridische en ethische normen in jouw regio. Over het algemeen zijn er enkele belangrijke punten om in […]

magnifiercross