Logo zorg-informatie.nl Wit

Krijg ik een schadevergoeding als de regels zijn overtreden tijdens mijn gedwongen opname volgens de Wvggz?

Indien de voorschriften niet correct zijn nageleefd tijdens jouw gedwongen opname en dit heeft geleid tot schade aan je eigendommen of psychische schade, heb je recht op schadevergoeding.

Aanvraag schadevergoeding bij gedwongen opname

Je kunt een klacht indienen over de verplichte zorg bij de onafhankelijke klachtencommissie van de zorgaanbieder. Hier dien je tevens het verzoek voor schadevergoeding in. Een patiëntenvertrouwenspersoon kan je hierbij assisteren.

Indien je het niet eens bent met het oordeel van de klachtencommissie, kun je een beroep doen op de rechter. Hier zijn echter kosten aan verbonden. Een advocaat kan je bijstaan bij het indienen van de aanvraag.

Je kunt meer informatie vinden over het klachtrecht en schadevergoeding in de Wet verplichte ggz.

Hoe verloopt een gedwongen opname?

Binnen de geestelijke gezondheidszorg zijn er regels voor gedwongen opnames.

In situaties van acute noodzaak regelt een crisismaatregel de gedwongen opname. Bij een crisismaatregel zijn de burgemeester, de officier van justitie en de rechter betrokken. Zij moeten zich aan specifieke regels houden. Zo dient de burgemeester jou bijvoorbeeld binnen 24 uur nadat de crisismaatregel is uitgevaardigd, een advocaat toe te wijzen.

Vraag en antwoord

Wat zijn goede controlevragen in de zorg?

Het stellen van goede controlevragen is essentieel in de zorg om de kwaliteit van de zorgverlening te waarborgen en om ervoor te zorgen dat patiënten de juiste behandeling krijgen. Controlevragen […]

Welke drie ziekenhuizen zijn er?

In Nederland zijn ziekenhuizen essentieel voor het bieden van uitgebreide medische zorg. Deze zorginstellingen variëren in specialisatie en omvang. In dit artikel bespreken we drie soorten ziekenhuizen: algemene ziekenhuizen, academische […]

Welke zorg biedt de ggz?

De geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Nederland biedt een breed scala aan behandelingen en ondersteuning voor mensen met psychische problemen en stoornissen. De ggz is er voor iedereen die hulp nodig […]

magnifiercross