Logo zorg-informatie.nl Wit

Waar dien ik een klacht in over een gedwongen opname?

Indien je een klacht hebt over een gedwongen opname in een psychiatrische instelling, kun je contact opnemen met de klachtencommissie. Ook kun je terecht bij de vertrouwenspersoon van de instelling die verantwoordelijk is voor de opname. Daarnaast kan een familielid ook een klacht indienen over de opname.

Welke klachten behandelt de klachtencommissie?

De klachtencommissie houdt zich bezig met klachten over onder andere:

  • De vaststelling van wilsonbekwaamheid door een arts.
  • Beperking van rechten, zoals het recht op vrij verkeer.
  • Het gebruik van dwangmiddelen en maatregelen in noodsituaties, zoals gedwongen medicatie.
  • Gedwongen toediening van voedsel of vloeistoffen, beperking van vrijheid of isolatie.
  • Gedwongen behandeling.
  • Het niet naleven van het afgesproken zorgplan of behandelplan.

Klachtencommissie

Elke instelling die onder de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) of de Wet zorg en dwang (Wzd) valt, heeft een klachtenregeling. Deze instellingen moeten ook verplicht een aparte klachtencommissie in het leven roepen.

De beslissing van de klachtencommissie is bindend, wat inhoudt dat de zorgverlener of instelling zich aan deze uitspraak moet houden.

Het niet eens zijn met de uitspraak

Er is geen beroepsmogelijkheid tegen een uitspraak van de klachtencommissie. Mocht je het niet eens zijn met de beslissing, dan kun je je klacht voorleggen aan de rechter.

Assistentie van een vertrouwenspersoon in de zorg

Indien je hulp of advies nodig hebt bij het indienen van je klacht, kun je een beroep doen op een patiëntvertrouwenspersoon. Deze persoon kan je onder andere informeren over je rechten en helpen bij het indienen van je klacht bij de klachtencommissie. De vertrouwenspersoon werkt voor een onafhankelijke organisatie en hun hulp is kosteloos.

Vraag en antwoord

Wat zijn goede controlevragen in de zorg?

Het stellen van goede controlevragen is essentieel in de zorg om de kwaliteit van de zorgverlening te waarborgen en om ervoor te zorgen dat patiënten de juiste behandeling krijgen. Controlevragen […]

Welke drie ziekenhuizen zijn er?

In Nederland zijn ziekenhuizen essentieel voor het bieden van uitgebreide medische zorg. Deze zorginstellingen variëren in specialisatie en omvang. In dit artikel bespreken we drie soorten ziekenhuizen: algemene ziekenhuizen, academische […]

Welke zorg biedt de ggz?

De geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Nederland biedt een breed scala aan behandelingen en ondersteuning voor mensen met psychische problemen en stoornissen. De ggz is er voor iedereen die hulp nodig […]

magnifiercross