Logo zorg-informatie.nl Wit

Wie betaalt mijn zorg en behandeling als ik in een beschermde woonomgeving verblijf?

Voor dekking van de kosten van beschermd wonen kun je terecht bij de gemeente. Deze vorm van zorg en ondersteuning valt onder de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015). Als je beschermd woont, wordt je behandeling vergoed door je zorgverzekeraar.

Persoonsgebonden budget (pgb) voor beschermd wonen

Voor beschermd wonen kun je in aanmerking komen voor een persoonsgebonden budget (pgb) van de gemeente. Er zijn echter bepaalde wettelijke voorwaarden waaraan moet worden voldaan om aanspraak te maken op een pgb. Je gemeente kan je hierover meer informatie verstrekken.

Eigen bijdrage voor beschermd wonen

Voor beschermd wonen kan de gemeente een eigen bijdrage vragen. De hoogte van deze eigen bijdrage is afhankelijk van factoren zoals leeftijd, inkomen, gezinssamenstelling en de gekozen vorm van dienstverlening (pgb of zorg in natura). Hierbij wordt er rekening gehouden dat je altijd een bedrag voor zakgeld en kleedgeld behoudt. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) zal je een rekening sturen voor de eigen bijdrage die betrekking heeft op beschermd wonen.

Vraag en antwoord

Wat zijn goede controlevragen in de zorg?

Het stellen van goede controlevragen is essentieel in de zorg om de kwaliteit van de zorgverlening te waarborgen en om ervoor te zorgen dat patiënten de juiste behandeling krijgen. Controlevragen […]

Welke drie ziekenhuizen zijn er?

In Nederland zijn ziekenhuizen essentieel voor het bieden van uitgebreide medische zorg. Deze zorginstellingen variëren in specialisatie en omvang. In dit artikel bespreken we drie soorten ziekenhuizen: algemene ziekenhuizen, academische […]

Welke zorg biedt de ggz?

De geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Nederland biedt een breed scala aan behandelingen en ondersteuning voor mensen met psychische problemen en stoornissen. De ggz is er voor iedereen die hulp nodig […]

magnifiercross