Logo zorg-informatie.nl Wit

Waar kan ik het pgb (persoonsgebonden budget) aanvragen?

Een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen kan bij de gemeente, de zorgverzekeraar of het zorgkantoor in jouw regio. Waar je precies moet zijn voor het aanvragen van een pgb hangt af van het type zorg dat je nodig hebt. Het is van belang om eerst te evalueren of een pgb geschikt is voor jouw situatie.

Beoordelen of een pgb passend is

Voordat je een aanvraag doet voor een pgb, is het goed om te realiseren dat er bepaalde vaardigheden en verantwoordelijkheden komen kijken bij het beheren van een pgb. Ga na of je over de juiste pgb-vaardigheden beschikt en of je aan de verplichtingen kunt voldoen.

Pgb voor jeugdhulp bij kinderen en jongeren via de gemeente

Wanneer je de zorg op je neemt voor een hulpbehoevend kind of jongere, bijvoorbeeld als ouder of verzorger, kun je een pgb aanvragen voor jeugdhulp bij jouw gemeente. De gemeente handelt de toekenning van het pgb af op basis van de Jeugdwet.

Pgb voor volwassenen die thuiszorg nodig hebben via de gemeente

Wil je als volwassene ervoor zorgen dat je zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen, bijvoorbeeld met huishoudelijke hulp of woningaanpassingen? Dan is het mogelijk om een pgb aan te vragen bij de gemeente op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Het pgb op basis van de Wmo heeft als doel om mensen in staat te stellen langer thuis te blijven wonen en actief deel te nemen aan de samenleving, bijvoorbeeld via dagbestedingsactiviteiten.

Pgb voor langdurige verpleging of verzorging via de zorgverzekeraar

Indien je langer dan een jaar behoefte hebt aan verpleging en/of verzorging, of wanneer je de zorg draagt voor een kind met deze behoeften, kun je een pgb aanvragen bij jouw zorgverzekeraar op basis van de Zorgverzekeringswet. Het pgb-bedrag kan tevens worden aangewend voor palliatieve terminale zorg, die gericht is op mensen in hun laatste levensfase.

Pgb voor langdurige zorg via het zorgkantoor

Indien je zorg of ondersteuning wilt inkopen voor iemand die permanent 24 uur per dag toezicht of zorg nodig heeft, bijvoorbeeld vanwege een chronische aandoening of beperking, kun je een pgb aanvragen bij het zorgkantoor in jouw regio op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz).

Dit kun je doen nadat je een Wlz-indicatie hebt ontvangen van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ behandelt jouw aanvraag en bepaalt of je in aanmerking komt voor zorg op basis van de Wlz. Indien dit het geval is, blijft de indicatie voor onbepaalde tijd geldig.

Meerdere pgb’s tegelijkertijd

Het is mogelijk om meerdere pgb’s tegelijkertijd te ontvangen. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer jijzelf of jouw kind een indicatie hebt voor begeleiding, verzorging en verpleging. In dit geval kun je zowel een pgb ontvangen van de gemeente (via de Wmo of Jeugdwet) als van de zorgverzekeraar (via de Zorgverzekeringswet).

Vraag en antwoord

Wat zijn goede controlevragen in de zorg?

Het stellen van goede controlevragen is essentieel in de zorg om de kwaliteit van de zorgverlening te waarborgen en om ervoor te zorgen dat patiënten de juiste behandeling krijgen. Controlevragen […]

Welke drie ziekenhuizen zijn er?

In Nederland zijn ziekenhuizen essentieel voor het bieden van uitgebreide medische zorg. Deze zorginstellingen variëren in specialisatie en omvang. In dit artikel bespreken we drie soorten ziekenhuizen: algemene ziekenhuizen, academische […]

Welke zorg biedt de ggz?

De geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Nederland biedt een breed scala aan behandelingen en ondersteuning voor mensen met psychische problemen en stoornissen. De ggz is er voor iedereen die hulp nodig […]

magnifiercross