Logo zorg-informatie.nl Wit

Wanneer eindigt jouw ouderlijk gezag over een kind?

Jouw ouderlijk gezag over jouw kind eindigt automatisch zodra jouw kind de leeftijd van 18 jaar bereikt. Je kunt ook jouw ouderlijk gezag verliezen wanneer de rechter dit besluit, bijvoorbeeld als je jouw kind niet goed behandelt.

Beëindiging van ouderlijk gezag bij gevaar voor kind’s ontwikkeling

Bij opvoedingsproblemen wordt vaak eerst hulp aangeboden via de gemeente. Als deze hulp niet effectief is of als jij of jouw kind de hulp weigert, schakelt een jeugdhulpinstelling de Raad voor de Kinderbescherming in. De Raad onderzoekt of de ontwikkeling van jouw kind ernstig gevaar loopt en of er geen andere manieren zijn om dit gevaar af te wenden. Als dit het geval is, kan de Raad de kinderrechter vragen om jouw ouderlijk gezag over jouw kind te beëindigen.

Kinderrechter kan ouderlijk gezag intrekken

De rechter heeft de bevoegdheid om iemand anders het gezag over jouw kind te geven.

Tijdens een rechtszitting zal de kinderrechter ook jouw mening willen horen. Je kunt ook de hulp van een advocaat vragen. Als jouw kind 12 jaar of ouder is, zal de rechter ook zijn of haar mening vragen. Dit wordt ook wel een kindgesprek of kinderverhoor genoemd. Als je het niet eens bent met de beslissing van de rechter, kun je in hoger beroep gaan. Hierbij heb je de hulp van een advocaat nodig.

Voogdij na beëindiging van gezag

Als de kinderrechter het gezag over jouw kind beëindigt, zal een gecertificeerde instelling of pleegouder het gezag overnemen. Zij zullen dan het voogdijschap over jouw kind uitoefenen. Jouw kind zal worden opgevoed in een pleeggezin of instelling. Formeel heb jij als ouder dan geen zeggenschap meer over jouw kind. Desondanks zal de voogd jou waar mogelijk betrekken en op de hoogte houden van informatie over jouw kind.

Beëindiging van gezag tot aan volwassenheid van het kind

Het beëindigen van het gezag duurt tot jouw kind 18 jaar wordt.

Beëindiging van gezamenlijk ouderlijk gezag

Indien jij en jouw partner uit elkaar gaan en er hevige ruzie is zonder zicht op verbetering, kun je aan de rechter vragen om het gezag aan een van jullie toe te wijzen. Hiervoor dien je een verzoek tot verkrijgen van gezag in te dienen bij de rechtbank. De rechter zal dit verzoek alleen in zeer uitzonderlijke situaties honoreren, wanneer het echt in het belang van jouw kind is. Na beëindiging van het gezamenlijk gezag blijft de andere ouder nog steeds financieel bijdragen aan de opvoeding en verzorging van het kind.

Vraag en antwoord

Wat zijn goede controlevragen in de zorg?

Het stellen van goede controlevragen is essentieel in de zorg om de kwaliteit van de zorgverlening te waarborgen en om ervoor te zorgen dat patiënten de juiste behandeling krijgen. Controlevragen […]

Welke drie ziekenhuizen zijn er?

In Nederland zijn ziekenhuizen essentieel voor het bieden van uitgebreide medische zorg. Deze zorginstellingen variëren in specialisatie en omvang. In dit artikel bespreken we drie soorten ziekenhuizen: algemene ziekenhuizen, academische […]

Welke zorg biedt de ggz?

De geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Nederland biedt een breed scala aan behandelingen en ondersteuning voor mensen met psychische problemen en stoornissen. De ggz is er voor iedereen die hulp nodig […]

magnifiercross