Logo zorg-informatie.nl Wit

Wanneer stopt mijn voogdij over een kind?

Jouw voogdij eindigt zodra het kind 18 jaar wordt. Het kan ook eindigen als één of beide ouders het gezag weer verkrijgen. In geval van overlijden van de voogd, zal de rechter een nieuwe voogd benoemen.

Beëindiging van voogdij

De voogdij eindigt in de volgende situaties:

  • Het kind wordt 18 jaar oud.
  • De rechter beslist dat een andere persoon voogdij krijgt, bijvoorbeeld omdat de voogd is overleden of heeft aangegeven niet langer voogd te willen zijn.
  • Indien er twee voogden zijn en één daarvan overlijdt, zal de andere voogd automatisch alleen verantwoordelijk worden voor de voogdij. Als beide voogden overlijden, zal de rechter een nieuwe voogd benoemen.

Ontslag van voogdijtaak

Je kunt jouw rol als voogd verliezen in de volgende situaties:

  • Indien je door een fysieke of mentale beperking niet langer in staat bent om de voogdij uit te voeren, kun je de rechter verzoeken om je te ontheffen van deze verantwoordelijkheid.
  • De rechter besluit dat de ouders het gezag weer terugkrijgen, of dat iemand anders de voogdij overneemt.

Vraag en antwoord

Wat zijn goede controlevragen in de zorg?

Het stellen van goede controlevragen is essentieel in de zorg om de kwaliteit van de zorgverlening te waarborgen en om ervoor te zorgen dat patiënten de juiste behandeling krijgen. Controlevragen […]

Welke drie ziekenhuizen zijn er?

In Nederland zijn ziekenhuizen essentieel voor het bieden van uitgebreide medische zorg. Deze zorginstellingen variëren in specialisatie en omvang. In dit artikel bespreken we drie soorten ziekenhuizen: algemene ziekenhuizen, academische […]

Welke zorg biedt de ggz?

De geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Nederland biedt een breed scala aan behandelingen en ondersteuning voor mensen met psychische problemen en stoornissen. De ggz is er voor iedereen die hulp nodig […]

magnifiercross