Logo zorg-informatie.nl Wit

Wanneer wordt een kind onder toezicht gezet?

Als gevolg van problemen binnen jouw gezin kan de ontwikkeling van jouw kind in gevaar komen. In dergelijke situaties kan jouw kind onder toezicht worden gesteld. Een gezinsvoogd zal dan jouw kind begeleiden en helpen bij het aanpakken van de problemen.

Aanvraag voor ondertoezichtstelling van het kind

Bij opvoedingsuitdagingen kom je vaak in aanraking met lokale hulp die de gemeente organiseert. In gevallen van huiselijk geweld en kindermishandeling kan jouw gezin ook in contact komen met Veilig Thuis. Veilig Thuis of een jeugdhulpinstelling kan ondersteuning bieden aan jouw gezin. Indien mogelijk wordt er ook ondersteuning geboden door het sociale netwerk, om de problemen op vrijwillige basis aan te pakken.

Indien vrijwillige hulp geen resultaten heeft opgeleverd, of als jij of jouw kind de geboden hulp niet accepteert, zal een jeugdhulpinstelling de Raad voor de Kinderbescherming (de Raad) inschakelen. De Raad zal onderzoeken of de ontwikkeling van jouw kind in gevaar is. Als dat het geval is, kan de Raad aan de kinderrechter vragen om jouw kind onder toezicht te stellen.

Besluit van de kinderrechter over ondertoezichtstelling

Tijdens een rechtszitting zal de kinderrechter jouw mening over de ondertoezichtstelling (OTS) willen horen. Als jouw kind 12 jaar of ouder is, moet de rechter ook hun mening vragen. Voor kinderen jonger dan 12 jaar is dit niet verplicht.

Indien de kinderrechter besluit om jouw kind onder toezicht te stellen, zal een gecertificeerde instelling deze maatregel uitvoeren en ervoor zorgen dat er een gezinsvoogd wordt aangesteld. Zowel jij als jouw kind zijn verplicht om deze hulp te accepteren.

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van een OTS die door de kinderrechter wordt opgelegd. Gemeenten maken afspraken met gecertificeerde instellingen in hun regio voor de uitvoering van deze maatregel. Vóór 1 januari 2015 waren kinderen onder toezicht van Bureau Jeugdzorg.

Hulp van een gezinsvoogd

Wanneer de rechter een ondertoezichtstelling uitspreekt, wordt er vanuit een gecertificeerde instelling een gezinsvoogd toegewezen. Deze gezinsvoogd zal jouw kind begeleiden en je helpen bij het aanpakken van de problemen.

Je bent verplicht om de hulp en ondersteuning van de gezinsvoogd bij de opvoeding van jouw kind te accepteren. Je behoudt echter wel het ouderlijk gezag over jouw kind. Dit betekent dat je nog steeds verantwoordelijk bent voor de zorg en opvoeding van jouw kind. De gezinsvoogd zal je hierbij verplicht ondersteunen. Het doel van de OTS is dat je na verloop van tijd zelf weer verantwoordelijkheid kunt nemen voor de opvoeding.

Duur van de ondertoezichtstelling

De kinderrechter bepaalt hoe lang jouw kind onder toezicht wordt gesteld. Dit kan maximaal 12 maanden zijn. De kinderrechter kan de maatregel steeds met (maximaal) 1 jaar verlengen. Een ondertoezichtstelling is mogelijk tot jouw kind 18 jaar wordt.

Uithuisplaatsing tijdens de OTS

In de meeste gevallen zal jouw kind tijdens de ondertoezichtstelling thuis blijven wonen. Soms is het echter beter voor jouw kind om elders te wonen, bijvoorbeeld in een instelling of pleeggezin. In dit geval zal de gezinsvoogd de kinderrechter vragen om toestemming voor uithuisplaatsing.

Als jouw kind direct gevaar loopt binnen jouw gezin, moet er snel actie worden ondernomen om jouw kind elders onder te brengen.

Vraag en antwoord

Wat zijn goede controlevragen in de zorg?

Het stellen van goede controlevragen is essentieel in de zorg om de kwaliteit van de zorgverlening te waarborgen en om ervoor te zorgen dat patiënten de juiste behandeling krijgen. Controlevragen […]

Welke drie ziekenhuizen zijn er?

In Nederland zijn ziekenhuizen essentieel voor het bieden van uitgebreide medische zorg. Deze zorginstellingen variëren in specialisatie en omvang. In dit artikel bespreken we drie soorten ziekenhuizen: algemene ziekenhuizen, academische […]

Welke zorg biedt de ggz?

De geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Nederland biedt een breed scala aan behandelingen en ondersteuning voor mensen met psychische problemen en stoornissen. De ggz is er voor iedereen die hulp nodig […]

magnifiercross