Logo zorg-informatie.nl Wit

Zijn mijn kind’s gegevens veilig bij digitale uitwisseling tussen de gemeente en jeugdbescherming?

Jouw gemeente is verantwoordelijk voor jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Ze wisselen digitale gegevens uit met betrokken partijen, zoals de Raad voor de Kinderbescherming, via het Collectieve Opdracht Routeer Voorziening (CORV). Dit systeem slaat de gegevens van jouw kind niet op, maar zorgt voor veilige en snelle verzending van gegevens.

Samenwerking tussen jouw gemeente en jeugdhulp

Als jouw kind jeugdhulp nodig heeft, heb jij te maken met de gemeente waar je woont. Jouw gemeente werkt samen met:

 • Veilig Thuis, het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling.
 • Jeugdhulpaanbieders, zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin.
 • Gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming. Deze instellingen zijn gemachtigd door de overheid om kinderbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen uit te voeren.

Samenwerking tussen jouw gemeente en jeugdreclassering

Komt jouw kind in aanraking met politie of justitie? Dan werkt jouw gemeente samen met de volgende partijen:

 • De Raad voor de Kinderbescherming.
 • Politie.
 • Het Centraal Justitieel Incassobureau.
 • Het Openbaar Ministerie via het CJIB.

Veilige digitale gegevensuitwisseling

Professionals van verschillende organisaties houden gegevens over jouw gezin bij in hun eigen systemen, die aan strenge beveiligingseisen moeten voldoen. Alleen de professional die met jouw zaak bezig is, heeft toegang tot deze gegevens. Wanneer er gegevens worden uitgewisseld tussen de gemeente en jeugdbescherming, gebeurt dit via een veilige verbinding binnen CORV. Dit gebeurt onder andere in de volgende situaties:

 • Jouw gemeente kan via CORV een onderzoeksaanvraag indienen bij de Raad voor de Kinderbescherming.
 • Andersom kan Justitie via CORV berichten sturen naar jouw gemeente over kinderbeschermingsmaatregelen.
 • Ook kan er een melding worden gemaakt door de politie als de veiligheid van jouw kind in gevaar is.

CORV slaat de gegevens over jouw kind niet op, maar fungeert als een doorgeefluik voor berichten. Je hoeft je geen zorgen te maken dat de gegevens van jouw kind onbedoeld terechtkomen waar ze niet horen.

Voordelen van digitale gegevensuitwisseling

Voor alle betrokken partijen bij CORV zijn er voordelen aan de digitale uitwisseling van gegevens:

 • Aangesloten partijen kunnen berichten veilig verzenden via een beveiligde verbinding.
 • Berichten worden snel naar de juiste organisatie verzonden.
 • Het is direct duidelijk of een bericht succesvol is aangekomen.

Vraag en antwoord

Wat zijn goede controlevragen in de zorg?

Het stellen van goede controlevragen is essentieel in de zorg om de kwaliteit van de zorgverlening te waarborgen en om ervoor te zorgen dat patiënten de juiste behandeling krijgen. Controlevragen […]

Welke drie ziekenhuizen zijn er?

In Nederland zijn ziekenhuizen essentieel voor het bieden van uitgebreide medische zorg. Deze zorginstellingen variëren in specialisatie en omvang. In dit artikel bespreken we drie soorten ziekenhuizen: algemene ziekenhuizen, academische […]

Welke zorg biedt de ggz?

De geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Nederland biedt een breed scala aan behandelingen en ondersteuning voor mensen met psychische problemen en stoornissen. De ggz is er voor iedereen die hulp nodig […]

magnifiercross