Logo zorg-informatie.nl Wit

Valt kraamzorg onder de zorgverzekering?

Kraamzorg omvat de ondersteuning en verzorging die door een kraamverzorg(st)er wordt geboden:

  • Tijdens de bevalling (naast de verloskundige zorg door de verloskundige);
  • Aan de moeder en pasgeborene gedurende de kraamtijd.

Vergoeding

Tijdens de kraamtijd voorziet de kraamverzorg(st)er in ondersteuning en verzorging voor de moeder en pasgeborene, geeft voorlichting en instructies, en voert basis huishoudelijke taken uit. Het exacte takenpakket is vastgelegd in het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg.

Het aantal uren kraamzorg dat wordt vergoed, varieert tussen de 24 en 80 uur. Deze uren worden verdeeld over 10 dagen, gerekend vanaf de geboortedag. Indien de bevalling in het ziekenhuis plaatsvindt en vervolgens thuis kraamzorg wordt gegeven, heeft dit invloed op de toegewezen uren. Voor elke dag in het ziekenhuis worden 8 uren per dag afgetrokken van het totaal aantal toegewezen uren, met uitzondering van de dag van ontslag.

De toewijzing van de uren kraamzorg wordt besproken tussen het kraambureau en de aanstaande moeder of ouders tijdens een intakegesprek, dat plaatsvindt 3 maanden voor de bevalling. Het exacte aantal toegewezen uren wordt direct na de bevalling vastgesteld.

Eigen bijdrage

Voor kraamzorg geldt een eigen bijdrage voor verzekerden. De eigen bijdrage bedraagt:

  • Voor kraamzorg thuis: € 4,80 per uur;
  • Voor kraamzorg in een kraam- of geboortehotel zonder medische indicatie: ten minste € 19 per dag voor de moeder en € 19 per baby. Afhankelijk van de instelling kan dit bedrag worden verhoogd. De instelling mag maximaal € 137 per dag declareren bij de zorgverzekeraar. Als het tarief van de instelling hoger is dan € 137 per dag, moet de verzekerde ook het bedrag boven dit bedrag betalen. Daarnaast komen de verblijfskosten en eventuele kosten voor bijvoorbeeld verbandmateriaal voor rekening van de verzekerde.

Indien iemand in het ziekenhuis verblijft met een medische indicatie, is er geen eigen bijdrage voor de kraamzorg verschuldigd.

Voor de assistentie die een kraamverzorg(st)er biedt aan de verloskundige tijdens de bevalling (partusassistentie), is eveneens geen eigen bijdrage vereist.

Geen eigen risico

De kosten voor kraamzorg vallen niet onder het eigen risico.

Vraag en antwoord

Wat zijn goede controlevragen in de zorg?

Het stellen van goede controlevragen is essentieel in de zorg om de kwaliteit van de zorgverlening te waarborgen en om ervoor te zorgen dat patiënten de juiste behandeling krijgen. Controlevragen […]

Welke drie ziekenhuizen zijn er?

In Nederland zijn ziekenhuizen essentieel voor het bieden van uitgebreide medische zorg. Deze zorginstellingen variëren in specialisatie en omvang. In dit artikel bespreken we drie soorten ziekenhuizen: algemene ziekenhuizen, academische […]

Welke zorg biedt de ggz?

De geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Nederland biedt een breed scala aan behandelingen en ondersteuning voor mensen met psychische problemen en stoornissen. De ggz is er voor iedereen die hulp nodig […]

magnifiercross