Logo zorg-informatie.nl Wit

Wat mag kraamzorg wel en niet doen?

Kraamzorg is een essentieel onderdeel van de kraamtijd voor veel nieuwe ouders in Nederland. Deze zorg, die meestal de eerste acht tot tien dagen na de geboorte van een baby wordt geboden, helpt gezinnen met de overgang naar het ouderschap en biedt ondersteuning en zorg aan zowel de moeder als de pasgeborene. Maar wat mag de kraamzorg wel en niet doen? Hieronder volgt een overzicht om duidelijkheid te bieden over de taken en verantwoordelijkheden van kraamverzorgenden.

Taken en verantwoordelijkheden van kraamzorg

De primaire rol van de kraamverzorgende is om ervoor te zorgen dat de moeder en baby de beste start krijgen. Dit omvat een breed scala aan taken en verantwoordelijkheden, waaronder medische, huishoudelijke en emotionele ondersteuning.

Wat mag de kraamzorg wel doen?

  • Medische zorg: De kraamverzorgende is opgeleid om medische zorg te bieden aan de moeder en de pasgeborene. Dit omvat het controleren van de gezondheid van beiden, zoals het meten van de temperatuur, het controleren van de hartslag en ademhaling van de baby, en het in de gaten houden van de wondgenezing bij de moeder. Ze kunnen ook helpen bij het signaleren van eventuele complicaties en adviseren over wanneer het nodig is om een arts te raadplegen.
  • Borstvoedingsondersteuning: Kraamverzorgenden bieden vaak hulp bij het op gang brengen van de borstvoeding. Ze kunnen technieken en houdingen aanleren die het voeden makkelijker maken, en ondersteunen bij eventuele problemen zoals tepelkloven of een slechte drinktechniek van de baby.
  • Huishoudelijke taken: Hoewel de focus ligt op de zorg voor moeder en kind, neemt de kraamverzorgende ook enkele huishoudelijke taken op zich om het gezin te ontlasten. Dit kan het doen van lichte huishoudelijke taken zijn, zoals het opruimen van de babykamer, het doen van de afwas of het voorbereiden van maaltijden.
  • Educatie en advies: Kraamverzorgenden bieden waardevolle informatie en advies over de verzorging van de baby, hygiëne en het herstel van de moeder. Ze kunnen ook helpen bij het opstellen van een dagschema voor de baby en het geven van tips voor een goede nachtrust.
  • Emotionele ondersteuning: Het is normaal dat nieuwe ouders zich overweldigd voelen. Kraamverzorgenden bieden emotionele ondersteuning en een luisterend oor, wat cruciaal kan zijn in de eerste dagen na de geboorte.

Wat mag de kraamzorg niet doen?

Hoewel kraamverzorgenden een breed scala aan taken uitvoeren, zijn er ook beperkingen aan wat ze mogen doen. Dit is belangrijk om te weten, zodat ouders duidelijke verwachtingen hebben en begrijpen wanneer ze andere professionals moeten inschakelen.

  • Medische handelingen buiten hun bevoegdheid: Kraamverzorgenden zijn geen artsen of verpleegkundigen, en mogen geen medische handelingen uitvoeren die buiten hun training en bevoegdheid vallen. Dit omvat het voorschrijven van medicatie, het toedienen van injecties of het uitvoeren van complexe medische procedures.
  • Diagnoses stellen: Hoewel ze kunnen helpen bij het signaleren van problemen, mogen kraamverzorgenden geen medische diagnoses stellen. Bij vermoedens van complicaties of afwijkingen moeten ouders altijd contact opnemen met een arts.
  • Intensieve huishoudelijke taken: Hoewel ze lichte huishoudelijke taken mogen uitvoeren, zijn kraamverzorgenden niet bedoeld als fulltime huishoudelijke hulp. Zware huishoudelijke taken, zoals grote schoonmaakklussen of het doen van de was voor het hele gezin, vallen buiten hun verantwoordelijkheden.
  • 24/7 aanwezigheid: Kraamverzorgenden zijn meestal niet 24/7 aanwezig. Ze werken volgens een vastgesteld aantal uren per dag, afhankelijk van de behoeften van het gezin en de indicatie van het zorgplan.
  • Oppasdiensten voor andere kinderen: Het primaire doel van kraamzorg is de zorg voor de moeder en de pasgeborene. Het structureel oppassen op andere kinderen valt buiten de taken van een kraamverzorgende. Natuurlijk kunnen ze wel af en toe inspringen als het echt nodig is, maar het mag geen gewoonte worden.

Conclusie

Kraamzorg biedt onmisbare ondersteuning tijdens de kraamtijd, met een focus op de gezondheid en het welzijn van moeder en kind. Door te weten wat kraamverzorgenden wel en niet mogen doen, kunnen ouders beter voorbereid zijn en de juiste verwachtingen hebben. Dit zorgt voor een soepele en aangename kraamperiode, waarin ouders de hulp en zorg krijgen die ze nodig hebben zonder verwarring of misverstanden.

Met deze kennis kunnen nieuwe ouders optimaal profiteren van de diensten van hun kraamverzorgende, wetende dat ze in goede handen zijn en precies weten wanneer ze extra hulp moeten inschakelen.

Meer vragen over de zorg in de kraamperiode? Bekijk alle vragen en antwoorden hier.

Vraag en antwoord

Wat zijn goede controlevragen in de zorg?

Het stellen van goede controlevragen is essentieel in de zorg om de kwaliteit van de zorgverlening te waarborgen en om ervoor te zorgen dat patiënten de juiste behandeling krijgen. Controlevragen […]

Welke drie ziekenhuizen zijn er?

In Nederland zijn ziekenhuizen essentieel voor het bieden van uitgebreide medische zorg. Deze zorginstellingen variëren in specialisatie en omvang. In dit artikel bespreken we drie soorten ziekenhuizen: algemene ziekenhuizen, academische […]

Welke zorg biedt de ggz?

De geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Nederland biedt een breed scala aan behandelingen en ondersteuning voor mensen met psychische problemen en stoornissen. De ggz is er voor iedereen die hulp nodig […]

magnifiercross