Logo zorg-informatie.nl Wit

Hoe kun je als mantelzorger hulp bij de zorg krijgen?

Als je ondersteuning nodig hebt in je rol als mantelzorger, zijn er diverse mogelijkheden om hulp te verkrijgen. Je kunt bijvoorbeeld een vrijwilliger of een professionele zorgverlener inschakelen, wat bekend staat als respijtzorg. Op je werk kun je verlof aanvragen en bij je gemeente kun je terecht voor ondersteuning. Daarnaast biedt de Mantelzorglijn een luisterend oor en advies.

Respijtzorg inschakelen

Wanneer je behoefte hebt aan hulp in je rol als mantelzorger, kun je een vrijwilliger of een betaalde zorgverlener inschakelen, ook wel bekend als respijtzorg. Er zijn verschillende vormen van respijtzorg, zoals:

  • Opvang buitenshuis, bijvoorbeeld dagopvang, verblijf in een logeerhuis of een time-outvoorziening.
  • Tijdelijke zorg, zowel op regelmatige als langdurige basis, bijvoorbeeld een dagdeel per week, een weekend per maand of gedurende een vakantie.

Hoe aan te vragen?

Je kunt tijdelijke professionele verpleging en verzorging regelen via je huisarts of de wijkverpleegkundige in je buurt. Voor andere vormen van zorg kun je informatie inwinnen bij je gemeente of bij een mantelzorgorganisatie in de buurt. Op de website Mantelzorg.nl vind je een overzicht van organisaties die mantelzorgondersteuning bieden, inclusief meer informatie over respijtzorg en vergoeding van de kosten.

Aanpassen van werktijden

Overleg met je werkgever of er mogelijkheden zijn om je werkuren aan te passen. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat je op andere tijden of op andere locaties werkt. Ook kun je kort- of langdurend zorgverlof opnemen.

Ondersteuning via de gemeente

Je kunt ook bij je gemeente om hulp vragen, bijvoorbeeld voor huishoudelijke hulp, vervoer of begeleiding van kinderen met een stoornis. De gemeente is verantwoordelijk voor de ondersteuning van mantelzorgers. Meestal vraagt degene voor wie je zorgt de hulp aan, maar je kunt ook zelf contact opnemen met je gemeente om te informeren naar de mogelijkheden.

Advies en een luisterend oor

Neem contact op met een organisatie die gespecialiseerd is in mantelzorgondersteuning. Deze organisaties bieden niet alleen praktische informatie, maar ook de mogelijkheid voor gesprekken, lotgenotencontact, bijeenkomsten en cursussen. Op Mantelzorg.nl vind je een overzicht van mantelzorgorganisaties in Nederland.

Antwoorden op mantelzorgvragen

Voor al je vragen over mantelzorg kun je terecht bij Mantelzorg.nl. Dit kan zowel telefonisch via de Mantelzorglijn als per e-mail. Op de contactpagina van Mantelzorg.nl vind je alle beschikbare contactmogelijkheden. Bovendien kun je op de website van Mantelzorg.nl antwoorden vinden op veelgestelde praktische vragen over mantelzorg.

Vraag en antwoord

Wat zijn goede controlevragen in de zorg?

Het stellen van goede controlevragen is essentieel in de zorg om de kwaliteit van de zorgverlening te waarborgen en om ervoor te zorgen dat patiënten de juiste behandeling krijgen. Controlevragen […]

Welke drie ziekenhuizen zijn er?

In Nederland zijn ziekenhuizen essentieel voor het bieden van uitgebreide medische zorg. Deze zorginstellingen variëren in specialisatie en omvang. In dit artikel bespreken we drie soorten ziekenhuizen: algemene ziekenhuizen, academische […]

Welke zorg biedt de ggz?

De geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Nederland biedt een breed scala aan behandelingen en ondersteuning voor mensen met psychische problemen en stoornissen. De ggz is er voor iedereen die hulp nodig […]

magnifiercross