Logo zorg-informatie.nl Wit

Hoeveel eigen bijdrage betaal ik voor de zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz)?

De eigen bijdrage voor zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) kan variëren en is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder uw inkomen, vermogen, gezinssituatie en de soort zorg die u ontvangt. De hoogte van de eigen bijdrage wordt berekend door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Voor de Wlz-zorg geldt een landelijke eigen bijdrageregeling. Er geldt wel een maximum eigen bijdrage per maand, die wordt vastgesteld door de overheid. Dit betekent dat u nooit meer hoeft te betalen dan dit maximumbedrag, ongeacht uw inkomen en vermogen.

Voor 2021 bedraagt het maximumbedrag voor de eigen bijdrage in de Wlz-zorg:

  • Voor alleenstaanden: € 854,30 per maand.
  • Voor partners samen: € 1.499,60 per maand.

Houd er rekening mee dat deze bedragen jaarlijks kunnen worden aangepast.

Het CAK berekent uw eigen bijdrage op basis van uw persoonlijke situatie. Hierbij wordt gekeken naar uw inkomen, vermogen, leeftijd, gezinssamenstelling en de soort zorg die u ontvangt. Het is raadzaam om contact op te nemen met het CAK of hun website te raadplegen voor specifieke informatie over uw eigen bijdrage.

Houd er rekening mee dat de informatie over eigen bijdragen kan veranderen en afhankelijk is van individuele omstandigheden. Het is daarom altijd verstandig om de meest actuele informatie te raadplegen bij het CAK of uw zorgverzekeraar.

Vraag en antwoord

Wat zijn goede controlevragen in de zorg?

Het stellen van goede controlevragen is essentieel in de zorg om de kwaliteit van de zorgverlening te waarborgen en om ervoor te zorgen dat patiënten de juiste behandeling krijgen. Controlevragen […]

Welke drie ziekenhuizen zijn er?

In Nederland zijn ziekenhuizen essentieel voor het bieden van uitgebreide medische zorg. Deze zorginstellingen variëren in specialisatie en omvang. In dit artikel bespreken we drie soorten ziekenhuizen: algemene ziekenhuizen, academische […]

Welke zorg biedt de ggz?

De geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Nederland biedt een breed scala aan behandelingen en ondersteuning voor mensen met psychische problemen en stoornissen. De ggz is er voor iedereen die hulp nodig […]

magnifiercross