Logo zorg-informatie.nl Wit

Is het mogelijk om de Wlz (Wet langdurige zorg) zorg thuis te krijgen?

Ja, het is mogelijk om zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) thuis te krijgen. Dit wordt ook wel ‘Wlz-zorg thuis’ genoemd. Met een Wlz-indicatie heeft u de keuze om de zorg in een zorginstelling te ontvangen, maar je kunt er ook voor kiezen om thuis te blijven wonen terwijl je de benodigde intensieve zorg krijgt.

Om in aanmerking te komen voor Wlz-zorg thuis, moet jouw situatie thuis geschikt zijn om verantwoord en doelmatig zorg te ontvangen. Dit betekent dat je veilig en gezond thuis kunt blijven wonen met de benodigde zorg en ondersteuning. Het Zorgkantoor, dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Wlz, zal samen met jou beoordelen of jouw woonsituatie geschikt is voor het ontvangen van zorg thuis.

Indien jouw woonsituatie geschikt wordt bevonden, zal het Zorgkantoor met jou in gesprek gaan over welke zorg en ondersteuning je thuis nodig heeft en hoe dit georganiseerd kan worden. Hierbij kun je denken aan verpleging, persoonlijke verzorging, begeleiding en eventuele andere vormen van ondersteuning.

Het is belangrijk om te weten dat het Zorgkantoor zal kijken naar jouw individuele situatie en behoeften om te bepalen of Wlz-zorg thuis mogelijk is en hoe dit vormgegeven kan worden. Het doel is om jou in staat te stellen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen, terwijl je de benodigde zorg en ondersteuning ontvangt.

Vraag en antwoord

Wat zijn goede controlevragen in de zorg?

Het stellen van goede controlevragen is essentieel in de zorg om de kwaliteit van de zorgverlening te waarborgen en om ervoor te zorgen dat patiënten de juiste behandeling krijgen. Controlevragen […]

Welke drie ziekenhuizen zijn er?

In Nederland zijn ziekenhuizen essentieel voor het bieden van uitgebreide medische zorg. Deze zorginstellingen variëren in specialisatie en omvang. In dit artikel bespreken we drie soorten ziekenhuizen: algemene ziekenhuizen, academische […]

Welke zorg biedt de ggz?

De geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Nederland biedt een breed scala aan behandelingen en ondersteuning voor mensen met psychische problemen en stoornissen. De ggz is er voor iedereen die hulp nodig […]

magnifiercross