Logo zorg-informatie.nl Wit

Waar kan ik, voor langdurige zorg, een Wlz-indicatie aanvragen?

Indien je langdurige en intensieve zorg nodig hebt, kun je een Wlz-indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ zal beoordelen of je aan de gestelde voorwaarden voldoet. Wanneer dit het geval is, ontvang je een Wlz-indicatie. Dit indicatiebesluit bevestigt dat je recht hebt op zorg volgens de Wet langdurige zorg (Wlz).

Aanvragen van een Wlz-indicatie

Op de website van het CIZ kun je instructies vinden over hoe je een Wlz-indicatie kunt aanvragen.

Ondersteuning bij je Wlz-aanvraag

Je kunt bijvoorbeeld familieleden of vertegenwoordigers vragen om je te assisteren bij het aanvraagproces. Je kunt ook contact opnemen met je gemeente, aangezien iedere gemeente verplicht is kosteloze ondersteuning aan te bieden. Dit valt onder de noemer ‘onafhankelijke cliëntondersteuning’.

Wlz-indicatie: zorg in een instelling of thuis

Met een Wlz-indicatie heb je de mogelijkheid om te verblijven in een verpleeghuis, een instelling voor mensen met een beperking of een ggz-instelling. Je kunt echter ook ervoor kiezen om thuis te blijven wonen en daar intensieve zorg te ontvangen. Deze keuze is afhankelijk van de geschiktheid van je thuissituatie voor veilige en verantwoorde zorg. Het Zorgkantoor zal met je in gesprek gaan en de situatie evalueren.

Vraag en antwoord

Wat zijn goede controlevragen in de zorg?

Het stellen van goede controlevragen is essentieel in de zorg om de kwaliteit van de zorgverlening te waarborgen en om ervoor te zorgen dat patiënten de juiste behandeling krijgen. Controlevragen […]

Welke drie ziekenhuizen zijn er?

In Nederland zijn ziekenhuizen essentieel voor het bieden van uitgebreide medische zorg. Deze zorginstellingen variëren in specialisatie en omvang. In dit artikel bespreken we drie soorten ziekenhuizen: algemene ziekenhuizen, academische […]

Welke zorg biedt de ggz?

De geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Nederland biedt een breed scala aan behandelingen en ondersteuning voor mensen met psychische problemen en stoornissen. De ggz is er voor iedereen die hulp nodig […]

magnifiercross