Logo zorg-informatie.nl Wit

Wat is de palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is een benadering van zorgverlening die gericht is op het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten met een levensbedreigende of ernstige ziekte, zoals kanker, hartfalen, chronische obstructieve longziekte (COPD) of neurologische aandoeningen. Het doel van palliatieve zorg is niet gericht op genezing, maar op het verlichten van symptomen, het verminderen van pijn en ongemak, het bieden van emotionele en psychologische ondersteuning, en het helpen van patiënten en hun families om op een waardige en comfortabele manier met de ziekte om te gaan.

Palliatieve zorg richt zich op het aanpakken van de fysieke, psychosociale, spirituele en emotionele behoeften van de patiënt. Het omvat symptoombeheer, pijnbestrijding, psychologische ondersteuning, geestelijke zorg, hulp bij het nemen van beslissingen en het plannen van de zorg, en het bieden van comfort en kwaliteit van leven in de laatste fase van het leven.

Deze vorm van zorg wordt vaak verleend door een team van professionals, waaronder artsen, verpleegkundigen, palliatieve zorgspecialisten, maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers en psychologen. Palliatieve zorg kan zowel thuis worden verstrekt als in ziekenhuizen, hospices of verpleeghuizen, afhankelijk van de voorkeuren en behoeften van de patiënt en hun familie.

Palliatieve zorg omvat ook ondersteuning voor familieleden en naasten, omdat zij vaak een belangrijke rol spelen in het zorgproces en emotionele steun nodig hebben tijdens deze moeilijke periode. Het doel van palliatieve zorg is om een comfortabele en respectvolle omgeving te bieden, waarin de patiënt zo goed mogelijk kan leven en sterven volgens hun eigen wensen en waarden.

Vraag en antwoord

Wat zijn goede controlevragen in de zorg?

Het stellen van goede controlevragen is essentieel in de zorg om de kwaliteit van de zorgverlening te waarborgen en om ervoor te zorgen dat patiënten de juiste behandeling krijgen. Controlevragen […]

Welke drie ziekenhuizen zijn er?

In Nederland zijn ziekenhuizen essentieel voor het bieden van uitgebreide medische zorg. Deze zorginstellingen variëren in specialisatie en omvang. In dit artikel bespreken we drie soorten ziekenhuizen: algemene ziekenhuizen, academische […]

Welke zorg biedt de ggz?

De geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Nederland biedt een breed scala aan behandelingen en ondersteuning voor mensen met psychische problemen en stoornissen. De ggz is er voor iedereen die hulp nodig […]

magnifiercross