Logo zorg-informatie.nl Wit

Wat zijn de regels voor de bouw van een mantelzorgwoning waar ik rekening mee moet houden?

Je hebt geen omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) nodig voor het bouwen van een mantelzorgwoning op jouw eigen terrein. De voorschriften voor het bouwen van een mantelzorgwoning zijn eenvoudig en vergelijkbaar met die voor een garage of tuinhuis. Ook hiervoor is geen vergunning vereist. Neem contact op met jouw gemeente om de exacte regels te achterhalen.

Wat wordt verstaan onder een mantelzorgwoning?

Een mantelzorgwoning is een woning op het perceel van iemand die zorg behoeft. Deze woning is bedoeld voor de zorgverlener (bijvoorbeeld een vriend of familielid). Het is tevens mogelijk dat de persoon die zorg nodig heeft in de mantelzorgwoning verblijft, waarbij de zorgverlener in het hoofdgebouw woont.

Verschillende soorten mantelzorgwoningen

Er zijn diverse opties voor het plaatsen van een mantelzorgwoning. Zo kun je ervoor kiezen om de woning in de tuin te laten plaatsen, een aanbouw aan het hoofdgebouw te realiseren, of een bestaand bouwwerk zoals een garage om te bouwen tot mantelzorgwoning.

Vrijstelling van vergunning, maar wel regels van toepassing

Hoewel er geen vergunning vereist is, betekent dit niet dat er geen regels gelden voor de bouw van een mantelzorgwoning. Het Bouwbesluit dient nog steeds nageleefd te worden, met daarin voorschriften met betrekking tot veiligheid, gezondheid en milieu. Informeer hierover bij de gemeente.

Beëindiging van de mantelzorg

Indien de mantelzorg eindigt, mag het bouwwerk niet langer als woning gebruikt worden. Je bent niet verplicht de woning af te breken, maar bijvoorbeeld wel om de keuken en badkamer te verwijderen.

Mantelzorgwoning in een beschermd stadsgezicht of bij een monument

Indien je woont in een gebied dat als rijksbeschermd stadsgezicht is aangemerkt of als jouw pand een monument betreft, is in de meeste gevallen wel een omgevingsvergunning nodig voor het bouwen van een mantelzorgwoning.

Vraag en antwoord

Wat zijn goede controlevragen in de zorg?

Het stellen van goede controlevragen is essentieel in de zorg om de kwaliteit van de zorgverlening te waarborgen en om ervoor te zorgen dat patiënten de juiste behandeling krijgen. Controlevragen […]

Welke drie ziekenhuizen zijn er?

In Nederland zijn ziekenhuizen essentieel voor het bieden van uitgebreide medische zorg. Deze zorginstellingen variëren in specialisatie en omvang. In dit artikel bespreken we drie soorten ziekenhuizen: algemene ziekenhuizen, academische […]

Welke zorg biedt de ggz?

De geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Nederland biedt een breed scala aan behandelingen en ondersteuning voor mensen met psychische problemen en stoornissen. De ggz is er voor iedereen die hulp nodig […]

magnifiercross