Logo zorg-informatie.nl Wit

Welke mogelijkheden zijn er als ik langdurige zorg of ondersteuning nodig heb?

Als je langdurige zorg of ondersteuning nodig hebt, zijn er diverse mogelijkheden om aan je behoeften te voldoen. Enkele van deze opties zijn:

Thuiszorg

Je kunt zorg en ondersteuning ontvangen in je eigen huis. Dit kan variëren van persoonlijke verzorging en verpleging tot hulp bij huishoudelijke taken en begeleiding.

Verpleeghuis of zorginstelling

Als thuis blijven wonen niet meer haalbaar is, kun je ervoor kiezen om in een verpleeghuis of zorginstelling te verblijven. Hier krijg je professionele zorg en ondersteuning.

Mantelzorg

Familieleden, vrienden of andere naasten kunnen je helpen met je zorgbehoeften. Dit wordt mantelzorg genoemd. Het omvat dagelijkse zorgtaken, emotionele steun en meer.

Dagbesteding

Als je behoefte hebt aan sociale activiteiten en structuur, kun je deelnemen aan dagbestedingsprogramma’s. Dit kan zowel thuis als buitenshuis plaatsvinden.

Respijtzorg

Als mantelzorger heb je soms tijdelijk rust nodig. Respijtzorg biedt de mogelijkheid om de zorg tijdelijk over te dragen aan een professional, vrijwilliger of zorginstelling.

Wlz-zorg thuis

Als je intensieve langdurige zorg nodig hebt maar graag thuis wilt blijven wonen, is het mogelijk om zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) thuis te ontvangen.

Persoonsgebonden budget (Pgb)

Met een PGB krijg je een budget waarmee je zelf zorg en ondersteuning kunt inkopen. Dit geeft je meer keuzevrijheid in het kiezen van zorgverleners en diensten.

Zorg in een woongemeenschap

Er zijn verschillende woongemeenschappen waar ouderen en mensen met zorgbehoeften samenwonen. Dit kan een vorm van zelfstandigheid bieden met ondersteuning binnen handbereik.

Het is belangrijk om met je huisarts, het Zorgkantoor, zorgverleners en eventueel mantelzorgers te overleggen om de meest geschikte opties voor jouw situatie te bespreken en te bepalen welke zorg en ondersteuning het beste bij je behoeften past.

Vraag en antwoord

Wat zijn goede controlevragen in de zorg?

Het stellen van goede controlevragen is essentieel in de zorg om de kwaliteit van de zorgverlening te waarborgen en om ervoor te zorgen dat patiënten de juiste behandeling krijgen. Controlevragen […]

Welke drie ziekenhuizen zijn er?

In Nederland zijn ziekenhuizen essentieel voor het bieden van uitgebreide medische zorg. Deze zorginstellingen variëren in specialisatie en omvang. In dit artikel bespreken we drie soorten ziekenhuizen: algemene ziekenhuizen, academische […]

Welke zorg biedt de ggz?

De geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Nederland biedt een breed scala aan behandelingen en ondersteuning voor mensen met psychische problemen en stoornissen. De ggz is er voor iedereen die hulp nodig […]

magnifiercross