Logo zorg-informatie.nl Wit

Wat gebeurt er bij een (dreigend) medicijntekort?

Bij een dreigend tekort aan medicijnen is een medicijnfabrikant wettelijk verplicht om een mogelijke leveringsprobleem te rapporteren aan het Meldpunt geneesmiddelentekorten en -defecten. Het Meldpunt wordt in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gecoördineerd door het College ter beoordeling van geneesmiddelen (CBG) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Vraag en antwoord

Wat zijn goede controlevragen in de zorg?

Het stellen van goede controlevragen is essentieel in de zorg om de kwaliteit van de zorgverlening te waarborgen en om ervoor te zorgen dat patiënten de juiste behandeling krijgen. Controlevragen […]

Welke drie ziekenhuizen zijn er?

In Nederland zijn ziekenhuizen essentieel voor het bieden van uitgebreide medische zorg. Deze zorginstellingen variëren in specialisatie en omvang. In dit artikel bespreken we drie soorten ziekenhuizen: algemene ziekenhuizen, academische […]

Welke zorg biedt de ggz?

De geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Nederland biedt een breed scala aan behandelingen en ondersteuning voor mensen met psychische problemen en stoornissen. De ggz is er voor iedereen die hulp nodig […]

magnifiercross