Logo zorg-informatie.nl Wit

Wat is het verschil tussen palliatieve en terminale zorg?

Palliatieve zorg en terminale zorg zijn twee verschillende vormen van zorg die worden geboden aan patiënten met ernstige en ongeneeslijke ziekten. Ze hebben elk hun eigen doelen en tijdsframes:

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg heeft als doel de levenskwaliteit van patiënten met een ernstige, levensbedreigende ziekte te verbeteren. Deze vorm van zorg richt zich op het verlichten van symptomen, beheersen van pijn, en bieden van emotionele, psychologische en spirituele ondersteuning aan zowel de patiënt als de familie. Palliatieve zorg kan ingezet worden in verschillende stadia van de ziekte, zelfs als genezing niet meer mogelijk is. Het strekt zich over een langere periode uit en beoogt patiënten comfort en waardigheid te bieden gedurende hun ziekte.

Terminale zorg

Terminale zorg is gericht op patiënten in de laatste fase van een ongeneeslijke ziekte, waarbij verwacht wordt dat er nog maar een beperkte levensduur overblijft, meestal enkele weken tot maanden. Het doel van terminale zorg is om patiënten zo comfortabel mogelijk te houden tijdens deze laatste levensfase. Hierbij is het verlichten van symptomen en pijn van groot belang, maar er is ook aandacht voor emotionele en psychologische ondersteuning voor zowel de patiënt als de naasten. Het doel is een rustige en waardige overgang naar het levenseinde te bieden.

In essentie is palliatieve zorg een bredere benadering die zich richt op het verbeteren van de levenskwaliteit van ernstig zieke patiënten, terwijl terminale zorg specifiek gericht is op het bieden van comfort en ondersteuning aan patiënten in de laatste fase van hun ziekte, wanneer het einde van het leven nadert.

Vraag en antwoord

Wat zijn goede controlevragen in de zorg?

Het stellen van goede controlevragen is essentieel in de zorg om de kwaliteit van de zorgverlening te waarborgen en om ervoor te zorgen dat patiënten de juiste behandeling krijgen. Controlevragen […]

Welke drie ziekenhuizen zijn er?

In Nederland zijn ziekenhuizen essentieel voor het bieden van uitgebreide medische zorg. Deze zorginstellingen variëren in specialisatie en omvang. In dit artikel bespreken we drie soorten ziekenhuizen: algemene ziekenhuizen, academische […]

Welke zorg biedt de ggz?

De geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Nederland biedt een breed scala aan behandelingen en ondersteuning voor mensen met psychische problemen en stoornissen. De ggz is er voor iedereen die hulp nodig […]

magnifiercross