Logo zorg-informatie.nl Wit

Welke medicijnen krijg ik vergoed?

Medicijnen die je huisarts of specialist voorschrijft, worden meestal vergoed vanuit de basisverzekering. Soms dien je een eigen bijdrage te betalen voor je medicijn. Het kan ook voorkomen dat jouw zorgverzekeraar enkel de meest voordelige variant van een medicijn volledig vergoedt. De vergoedingen voor geneesmiddelen worden meegerekend bij het verplichte eigen risico.

Vergoeding van geregistreerde geneesmiddelen

Op Medicijnkosten.nl kun je informatie vinden over de vergoeding van geneesmiddelen. Op deze website kun je nagaan:

  • Of jouw medicijn onderdeel is van het basispakket van jouw zorgverzekering.
  • Welke kosten meetellen voor jouw eigen risico.
  • Wat eventueel jouw eigen bijdrage is.
  • Of er een goedkoper medicijn beschikbaar is dat volledig vergoed wordt.
  • Vergoeding van niet-geregistreerde geneesmiddelen.

Zorgverzekeraars vergoeden doorgaans geen medicijnen die niet in Nederland verkocht worden en dus niet geregistreerd zijn. Slechts in bijzondere omstandigheden is vergoeding mogelijk:

  • Als er in Nederland geen behandeling meer mogelijk is voor jouw aandoening en het niet-geregistreerde medicijn de enige optie vormt.
  • Als jouw aandoening zeldzaam is en slechts bij 1 op de 150.000 inwoners van Nederland voorkomt.
  • Als er geen ander geregistreerd gelijkwaardig medicijn beschikbaar is.
  • Vergoeding van duurdere medicijnen

Bij de meeste zorgverzekeraars wordt enkel de meest voordelige variant van medicijnen met 

dezelfde werkzame stof vergoed. Welke variant vergoed wordt, wordt bepaald door de zorgverzekeraar.

In sommige gevallen vergoedt de zorgverzekeraar wel een andere variant van een medicijn, bijvoorbeeld als je een allergische reactie hebt op het medicijn dat normaal vergoed wordt. Dit kan opgenomen zijn in de polisvoorwaarden van jouw zorgverzekering.

Maximale eigen bijdrage voor medicijnen

Soms moet je een eigen bijdrage betalen voor een medicijn. Dit komt doordat vergelijkbare medicijnen in prijs kunnen verschillen. De overheid stelt dan een maximale vergoeding vanuit de basisverzekering vast. Als de prijs van een medicijn hoger is dan deze vergoeding, moet je het verschil bijbetalen, dit noemen we de eigen bijdrage. Tot en met 31 december 2023 bedraagt deze eigen bijdrage per persoon per jaar maximaal € 250.

Bij sommige verzekeraars kun je een aanvullende verzekering afsluiten waarin deze eigen bijdrage wordt vergoed. Wil je precies weten hoeveel vergoeding je krijgt voor medicijnen? Vraag dit dan aan jouw zorgverzekeraar.

Eigen risico voor medicijnen

Voor medicijnen die onder de basisverzekering vallen, geldt een eigen risico. Naast een eventuele eigen bijdrage voor medicijnen, betaal je dit eigen risico. Meer informatie hierover vind je in de uitleg over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.

Vraag en antwoord

Wat zijn goede controlevragen in de zorg?

Het stellen van goede controlevragen is essentieel in de zorg om de kwaliteit van de zorgverlening te waarborgen en om ervoor te zorgen dat patiënten de juiste behandeling krijgen. Controlevragen […]

Welke drie ziekenhuizen zijn er?

In Nederland zijn ziekenhuizen essentieel voor het bieden van uitgebreide medische zorg. Deze zorginstellingen variëren in specialisatie en omvang. In dit artikel bespreken we drie soorten ziekenhuizen: algemene ziekenhuizen, academische […]

Welke zorg biedt de ggz?

De geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Nederland biedt een breed scala aan behandelingen en ondersteuning voor mensen met psychische problemen en stoornissen. De ggz is er voor iedereen die hulp nodig […]

magnifiercross