Logo zorg-informatie.nl Wit

Als ik als zorgaanbieder wil voldoen aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), wat moet ik dan regelen?

Als zorgaanbieder wil je voldoen aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) om goede zorg te leveren en een goede klachtenafhandeling te waarborgen. Hier zijn enkele stappen en zaken die je moet regelen om aan de Wkkgz te voldoen.

Klachtenregeling

Je moet een klachtenregeling hebben die duidelijk beschrijft hoe klachten van cliënten worden behandeld. Dit omvat het proces voor het indienen en afhandelen van klachten en hoe je zorgt voor een onpartijdige behandeling.

Klachtenfunctionaris

Je moet een klachtenfunctionaris aanstellen die cliënten helpt bij het indienen en behandelen van klachten. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en bemiddelt tussen de cliënt en de zorgaanbieder om tot een oplossing te komen.

Geschilleninstantie

Je moet aangesloten zijn bij een erkende geschilleninstantie. Deze instantie behandelt klachten die niet opgelost zijn door de klachtenafhandeling van de zorgaanbieder. Het doel is om een onafhankelijke en bindende uitspraak te doen.

Melden calamiteiten en geweld

Bij ernstige incidenten, calamiteiten of geweld moet je dit melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en eventueel andere betrokken partijen.

Openheid en transparantie

Je moet cliënten informeren over hun rechten en de klachtenprocedure. Dit kan bijvoorbeeld via de website, brochures of mondelinge communicatie.

Veilig incident melden

Je moet een systeem hebben voor het melden en registreren van incidenten die de veiligheid van cliënten in gevaar brengen. Dit helpt om de zorg te verbeteren en herhaling te voorkomen.

Kwaliteitsbeleid

Je moet een kwaliteitsbeleid hebben dat gericht is op het leveren van goede zorg en het voorkomen van incidenten en klachten. Dit beleid omvat onder andere protocollen, richtlijnen en maatregelen voor veilige zorg.

Privacy en informatie

Zorg voor een goede bescherming van de privacy van cliënten en zorg dat zij voldoende informatie krijgen over hun behandeling en rechten.

Betrokkenheid cliënten

Betrek cliënten bij de verbetering van de zorg door bijvoorbeeld te luisteren naar hun feedback en ervaringen.

Het is belangrijk om je goed te laten informeren over de specifieke eisen en richtlijnen die gelden voor jouw type zorgverlening en sector. Het is ook verstandig om regelmatig je kwaliteitsbeleid en klachtenafhandeling te evalueren en waar nodig aan te passen om continue verbetering te bevorderen.

Vraag en antwoord

Wat zijn goede controlevragen in de zorg?

Het stellen van goede controlevragen is essentieel in de zorg om de kwaliteit van de zorgverlening te waarborgen en om ervoor te zorgen dat patiënten de juiste behandeling krijgen. Controlevragen […]

Welke drie ziekenhuizen zijn er?

In Nederland zijn ziekenhuizen essentieel voor het bieden van uitgebreide medische zorg. Deze zorginstellingen variëren in specialisatie en omvang. In dit artikel bespreken we drie soorten ziekenhuizen: algemene ziekenhuizen, academische […]

Welke zorg biedt de ggz?

De geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Nederland biedt een breed scala aan behandelingen en ondersteuning voor mensen met psychische problemen en stoornissen. De ggz is er voor iedereen die hulp nodig […]

magnifiercross