Logo zorg-informatie.nl Wit

Waar kan ik bekijken of mijn zorgverlener zijn vak mag uitoefenen?

Om te controleren of een zorgverlener bevoegd en gekwalificeerd is om zijn of haar vak uit te oefenen, zijn er verschillende bronnen en instanties waar je informatie kunt vinden.

BIG-register

In Nederland worden zorgverleners zoals artsen, tandartsen, verpleegkundigen en andere paramedici geregistreerd in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Via de website van het BIG-register kun je controleren of een zorgverlener geregistreerd staat en dus bevoegd is om zijn of haar beroep uit te oefenen.

Kwaliteitsregisters

Voor sommige beroepsgroepen zijn er aparte kwaliteitsregisters waarin zorgverleners zich vrijwillig kunnen registreren. Dit toont aan dat ze voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen en bijscholingen hebben gevolgd. Voorbeelden zijn het Kwaliteitsregister Paramedici en het Register Zorgprofessionals.

Website van de zorgverlener

Veel zorgverleners hebben een eigen website waarop ze informatie verstrekken over hun achtergrond, opleiding en registraties. Hier kun je vaak ook informatie vinden over eventuele specialisaties en lidmaatschappen van beroepsverenigingen.

Beroepsverenigingen

Zorgverleners zijn vaak aangesloten bij beroepsverenigingen. Deze verenigingen stellen eisen aan de kwalificaties van hun leden en bieden vaak een register aan waarin je kunt nagaan of een zorgverlener lid is.

Zorginstellingen

Als je te maken hebt met een zorgverlener die in dienst is van een zorginstelling, kun je ook contact opnemen met de instelling om te verifiëren of de zorgverlener gekwalificeerd is.

Verzekeraars

Sommige zorgverzekeraars publiceren informatie over gecontracteerde zorgverleners en hun kwalificaties op hun website.

Het is belangrijk om te verifiëren of een zorgverlener de juiste kwalificaties heeft voordat je gebruikmaakt van zijn of haar diensten. Dit draagt bij aan de kwaliteit en veiligheid van de zorg die je ontvangt.

Vraag en antwoord

Wat zijn goede controlevragen in de zorg?

Het stellen van goede controlevragen is essentieel in de zorg om de kwaliteit van de zorgverlening te waarborgen en om ervoor te zorgen dat patiënten de juiste behandeling krijgen. Controlevragen […]

Welke drie ziekenhuizen zijn er?

In Nederland zijn ziekenhuizen essentieel voor het bieden van uitgebreide medische zorg. Deze zorginstellingen variëren in specialisatie en omvang. In dit artikel bespreken we drie soorten ziekenhuizen: algemene ziekenhuizen, academische […]

Welke zorg biedt de ggz?

De geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Nederland biedt een breed scala aan behandelingen en ondersteuning voor mensen met psychische problemen en stoornissen. De ggz is er voor iedereen die hulp nodig […]

magnifiercross