Logo zorg-informatie.nl Wit

Waar kan ik een compliment voor mijn mantelzorger aanvragen?

Je kunt het mantelzorgcompliment aanvragen bij je gemeente. Elke gemeente besluit zelf hoe het mantelzorgcompliment vorm krijgt. Dit kan ook wel bekendstaan als mantelzorgwaardering of mantelzorgvergoeding.

Verschillen per gemeente

Het mantelzorgcompliment is een manier om de inzet van mantelzorgers te erkennen. Elke gemeente kan op haar eigen manier invulling geven aan het mantelzorgcompliment of de waardering. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door middel van waardebonnen of door kosteloze activiteiten aan te bieden op de Dag van de Mantelzorg (10 november).

De voorwaarden voor het mantelzorgcompliment kunnen per gemeente variëren. Gemeenten zijn echter verplicht om dit jaarlijkse compliment of blijk van waardering in een verordening vast te leggen.

Vraag en antwoord

Wat zijn goede controlevragen in de zorg?

Het stellen van goede controlevragen is essentieel in de zorg om de kwaliteit van de zorgverlening te waarborgen en om ervoor te zorgen dat patiënten de juiste behandeling krijgen. Controlevragen […]

Welke drie ziekenhuizen zijn er?

In Nederland zijn ziekenhuizen essentieel voor het bieden van uitgebreide medische zorg. Deze zorginstellingen variëren in specialisatie en omvang. In dit artikel bespreken we drie soorten ziekenhuizen: algemene ziekenhuizen, academische […]

Welke zorg biedt de ggz?

De geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Nederland biedt een breed scala aan behandelingen en ondersteuning voor mensen met psychische problemen en stoornissen. De ggz is er voor iedereen die hulp nodig […]

magnifiercross