Logo zorg-informatie.nl Wit

Wat moet ik regelen als ik pgb-zorg wil geven als zelfstandig zorgverlener?

​​Als je als zelfstandig zorgverlener aan de slag wilt gaan en zorg wilt leveren via een Persoonsgebonden Budget (PGB), zijn er verschillende stappen die je moet doorlopen.

Registratie als zorgverlener

Je moet jezelf registreren als zorgverlener bij de instantie die het PGB toekent, zoals de gemeente of het zorgkantoor. Dit kan betekenen dat je een KvK-inschrijving moet hebben en moet voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen.

Afspraken met de budgethouder

Je gaat in gesprek met de persoon die het PGB heeft (de budgethouder). Jullie bespreken welke zorg er nodig is, welke taken jij als zorgverlener gaat uitvoeren en welke vergoeding daar tegenover staat.

Zorgovereenkomst

Je stelt een zorgovereenkomst op waarin alle afspraken tussen jou en de budgethouder worden vastgelegd. Hierin staat onder andere welke zorg je gaat leveren, op welke tijden en voor welke vergoeding.

Uurtarief

Je bepaalt samen met de budgethouder het uurtarief voor je diensten. Dit tarief moet redelijk zijn en in lijn met wat gebruikelijk is voor de geleverde zorg.

Zorgbeschrijving

Je maakt een gedetailleerde beschrijving van de zorg die je gaat leveren. Hierbij moet duidelijk worden welke zorgtaken je gaat uitvoeren en waarom deze noodzakelijk zijn.

Facturatie

Je dient facturen in bij de budgethouder voor de geleverde zorg. Zorg ervoor dat je facturen duidelijk zijn en voldoen aan de eisen van de Belastingdienst.

Administratie

Houd een goede administratie bij van de geleverde zorg en de gewerkte uren. Dit is niet alleen belangrijk voor de budgethouder, maar ook voor je eigen administratie en belastingaangifte.

Evaluatie

Evalueer regelmatig met de budgethouder hoe de zorg verloopt en of eventuele aanpassingen nodig zijn.

Houd er rekening mee dat de regels en procedures rondom PGB-zorg kunnen variëren afhankelijk van het type PGB (bijvoorbeeld WMO, Jeugdwet, Wlz) en de instantie die het PGB toekent. Het is verstandig om contact op te nemen met de betreffende instantie voor specifieke informatie en begeleiding bij het opzetten van je zelfstandige zorgverlenerspraktijk.

Vraag en antwoord

Wat zijn goede controlevragen in de zorg?

Het stellen van goede controlevragen is essentieel in de zorg om de kwaliteit van de zorgverlening te waarborgen en om ervoor te zorgen dat patiënten de juiste behandeling krijgen. Controlevragen […]

Welke drie ziekenhuizen zijn er?

In Nederland zijn ziekenhuizen essentieel voor het bieden van uitgebreide medische zorg. Deze zorginstellingen variëren in specialisatie en omvang. In dit artikel bespreken we drie soorten ziekenhuizen: algemene ziekenhuizen, academische […]

Welke zorg biedt de ggz?

De geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Nederland biedt een breed scala aan behandelingen en ondersteuning voor mensen met psychische problemen en stoornissen. De ggz is er voor iedereen die hulp nodig […]

magnifiercross