Logo zorg-informatie.nl Wit

Is een arts toegestaan om een medicijn voor te schrijven dat niet bedoeld is voor de aandoening?

Een arts heeft de bevoegdheid om een medicijn off-label voor te schrijven. Dit betekent dat hij een medicijn voorschrijft voor een aandoening of klacht waar het eigenlijk niet primair voor is ontwikkeld. Het off-label voorschrijven van medicijnen moet echter aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Voorwaarden bij off-label voorschrijven

Een arts of apotheker mag weliswaar een medicijn op een andere manier voorschrijven, maar dit is alleen toegestaan onder strikte voorwaarden.

Vraag en antwoord

Wat zijn goede controlevragen in de zorg?

Het stellen van goede controlevragen is essentieel in de zorg om de kwaliteit van de zorgverlening te waarborgen en om ervoor te zorgen dat patiënten de juiste behandeling krijgen. Controlevragen […]

Welke drie ziekenhuizen zijn er?

In Nederland zijn ziekenhuizen essentieel voor het bieden van uitgebreide medische zorg. Deze zorginstellingen variëren in specialisatie en omvang. In dit artikel bespreken we drie soorten ziekenhuizen: algemene ziekenhuizen, academische […]

Welke zorg biedt de ggz?

De geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Nederland biedt een breed scala aan behandelingen en ondersteuning voor mensen met psychische problemen en stoornissen. De ggz is er voor iedereen die hulp nodig […]

magnifiercross