Logo zorg-informatie.nl Wit

Is het mogelijk om ziektekosten af te trekken van de belasting?

Ja, in Nederland is het mogelijk om bepaalde ziektekosten af te trekken van de belasting. Dit wordt gedaan via de aftrekpost ‘Specifieke Zorgkosten’ in de inkomstenbelasting. Hiermee kun je een deel van de kosten die je hebt gemaakt voor ziekte en zorgverlening aftrekken van je belastbaar inkomen, waardoor je uiteindelijk minder belasting hoeft te betalen.

Het is echter belangrijk om te weten dat niet alle ziektekosten zomaar aftrekbaar zijn. Alleen bepaalde kosten die voldoen aan de voorwaarden van de Belastingdienst kunnen in aanmerking komen voor deze aftrek. Enkele voorbeelden van aftrekbare ziektekosten zijn:

  • Genees- en heelkundige hulp: Denk aan kosten voor medicijnen, tandartskosten, kosten voor fysiotherapie en andere medische behandelingen.
  • Hulpmiddelen: Kosten voor hulpmiddelen zoals een rolstoel, een gehoorapparaat, een bril, en andere specifieke hulpmiddelen.
  • Vervoer: Kosten voor vervoer vanwege ziekte of invaliditeit, zoals taxikosten of de eigen bijdrage voor vervoer van en naar het ziekenhuis.
  • Dieet op voorschrift: Kosten voor een dieet op voorschrift van een arts of diëtist.
  • Extra kleding en beddengoed: Als je extra kleding en beddengoed nodig hebt vanwege een ziekte of aandoening.
  • Woningaanpassingen: Kosten voor aanpassingen aan je woning die noodzakelijk zijn vanwege ziekte of invaliditeit.

Let op: Er gelden specifieke regels en voorwaarden voor elk van deze categorieën en niet alle kosten vallen automatisch onder de aftrekpost. Het is belangrijk om goed de informatie van de Belastingdienst te raadplegen en te zorgen dat je de juiste bewijsstukken hebt van de gemaakte kosten.

Daarnaast geldt er een drempelbedrag voor de aftrek. Dit betekent dat je alleen de kosten die boven een bepaald bedrag uitkomen kunt aftrekken. Het drempelbedrag is afhankelijk van je inkomen en leeftijd.

Voor een gedetailleerd overzicht van welke kosten wel en niet aftrekbaar zijn, kun je de website van de Belastingdienst raadplegen of eventueel een belastingadviseur inschakelen.

Vraag en antwoord

Wat zijn goede controlevragen in de zorg?

Het stellen van goede controlevragen is essentieel in de zorg om de kwaliteit van de zorgverlening te waarborgen en om ervoor te zorgen dat patiënten de juiste behandeling krijgen. Controlevragen […]

Welke drie ziekenhuizen zijn er?

In Nederland zijn ziekenhuizen essentieel voor het bieden van uitgebreide medische zorg. Deze zorginstellingen variëren in specialisatie en omvang. In dit artikel bespreken we drie soorten ziekenhuizen: algemene ziekenhuizen, academische […]

Welke zorg biedt de ggz?

De geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Nederland biedt een breed scala aan behandelingen en ondersteuning voor mensen met psychische problemen en stoornissen. De ggz is er voor iedereen die hulp nodig […]

magnifiercross