Logo zorg-informatie.nl Wit

Krijgt een asielzoeker een zorgverzekering, als deze persoon geen verblijfsvergunning heeft?

Ja, in Nederland hebben asielzoekers recht op medische zorg, ook als ze geen verblijfsvergunning hebben. Er is een speciale regeling voor medische zorg voor asielzoekers die nog in afwachting zijn van een verblijfsstatus. Deze regeling staat bekend als de “Regeling Zorg Asielzoekers” (RZA).

Onder de Regeling Zorg Asielzoekers (RZA) hebben asielzoekers recht op noodzakelijke medische zorg, inclusief huisartsenzorg, medicijnen, ziekenhuiszorg en psychologische zorg. Deze zorg wordt vergoed door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en wordt uitgevoerd door gecontracteerde zorgverleners.

Het recht op medische zorg geldt ongeacht de verblijfsstatus van de asielzoeker. Dit betekent dat zelfs als iemand geen verblijfsvergunning heeft, hij of zij nog steeds toegang heeft tot medische zorg onder de RZA.

Het is belangrijk om te vermelden dat de regelgeving kan veranderen en dat er mogelijk aanvullende voorwaarden kunnen gelden. Het is raadzaam om contact op te nemen met het COA of andere relevante instanties voor de meest actuele informatie over de zorgverlening aan asielzoekers zonder verblijfsvergunning.

Vraag en antwoord

Wat zijn goede controlevragen in de zorg?

Het stellen van goede controlevragen is essentieel in de zorg om de kwaliteit van de zorgverlening te waarborgen en om ervoor te zorgen dat patiënten de juiste behandeling krijgen. Controlevragen […]

Welke drie ziekenhuizen zijn er?

In Nederland zijn ziekenhuizen essentieel voor het bieden van uitgebreide medische zorg. Deze zorginstellingen variëren in specialisatie en omvang. In dit artikel bespreken we drie soorten ziekenhuizen: algemene ziekenhuizen, academische […]

Welke zorg biedt de ggz?

De geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Nederland biedt een breed scala aan behandelingen en ondersteuning voor mensen met psychische problemen en stoornissen. De ggz is er voor iedereen die hulp nodig […]

magnifiercross