Logo zorg-informatie.nl Wit

Mag een arts medicijnen voorschrijven via het internet?

Een arts kan onder specifieke voorwaarden medicijnen op recept via internet voorschrijven. Hierbij is het bijvoorbeeld essentieel dat de arts op de hoogte is van de medicatie die je gebruikt.

Voorwaarden voor online voorschrijven van medicijnen

Een arts kan alleen receptmedicijnen voorschrijven via internet als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • Het is niet noodzakelijk om persoonlijk met jou te spreken of een onderzoek uit te voeren.
  • De arts heeft inzicht in jouw huidige en eerdere medicatiegebruik.

Indien de arts niet aan deze voorwaarden voldoet, is het mogelijk dat er geen accurate diagnose kan worden gesteld. In dat geval is het de arts niet toegestaan om geneesmiddelen via internet voor te schrijven.

Vraag en antwoord

Wat zijn goede controlevragen in de zorg?

Het stellen van goede controlevragen is essentieel in de zorg om de kwaliteit van de zorgverlening te waarborgen en om ervoor te zorgen dat patiënten de juiste behandeling krijgen. Controlevragen […]

Welke drie ziekenhuizen zijn er?

In Nederland zijn ziekenhuizen essentieel voor het bieden van uitgebreide medische zorg. Deze zorginstellingen variëren in specialisatie en omvang. In dit artikel bespreken we drie soorten ziekenhuizen: algemene ziekenhuizen, academische […]

Welke zorg biedt de ggz?

De geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Nederland biedt een breed scala aan behandelingen en ondersteuning voor mensen met psychische problemen en stoornissen. De ggz is er voor iedereen die hulp nodig […]

magnifiercross