Logo zorg-informatie.nl Wit

Waarvoor ben ik verzekerd met een basispakket via mijn zorgverzekering?

Met een basispakket van een zorgverzekering in Nederland ben je verzekerd voor de volgende zorg en kosten:

 • Huisartsenzorg: Bezoeken aan de huisarts, huisartsenpost en huisartsgerelateerde kosten.
 • Medisch specialistische zorg: Consultaties, behandelingen en opnames in het ziekenhuis.
 • Medicijnen en geneesmiddelen: De kosten voor geneesmiddelen die zijn opgenomen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).
 • Tandartszorg tot 18 jaar: Kosten voor tandartsbezoeken en behandelingen tot 18 jaar.
 • Verloskundige zorg en kraamzorg: Zorg tijdens de zwangerschap en kraamzorg na de geboorte.
 • Wijkverpleging: Zorg en verpleging thuis door een wijkverpleegkundige.
 • Paramedische zorg: Bijvoorbeeld fysiotherapie (beperkt aantal sessies voor specifieke aandoeningen), ergotherapie, logopedie, en oefentherapie Cesar/Mensendieck.
 • Hulpmiddelen: Kosten voor medische hulpmiddelen zoals braces, krukken, en protheses.
 • Ziekenvervoer: Vervoer van en naar medische behandelingen als je niet zelf kunt reizen.
 • Palliatieve zorg en terminale zorg: Zorg in de laatste fase van het leven.
 • Geestelijke gezondheidszorg (GGZ): Basiszorg voor psychische problemen, zoals behandelingen bij de huisarts, psycholoog, en basis GGZ.
 • Dieetadvies: Kosten voor dieetadvies door een diëtist bij bepaalde medische indicaties.
 • Ergotherapie: Beperkt aantal sessies voor specifieke aandoeningen.
 • Tandheelkundige chirurgische zorg: Bijvoorbeeld kaakchirurgie.
 • Bevalling in het ziekenhuis: Kosten voor medische bevallingen in het ziekenhuis.

Het basispakket wordt vastgesteld door de overheid en is verplicht voor iedereen die in Nederland woont of werkt. Let op dat er voor sommige zorgsoorten eigen bijdragen gelden, en het verplichte eigen risico van toepassing kan zijn op bepaalde zorgkosten. Ook kunnen de dekking en voorwaarden van zorgverzekeraars verschillen. Het kan daarom verstandig zijn om elk jaar je zorgverzekering en dekking te herzien en eventueel aan te passen aan je persoonlijke situatie.

Vraag en antwoord

Wat zijn goede controlevragen in de zorg?

Het stellen van goede controlevragen is essentieel in de zorg om de kwaliteit van de zorgverlening te waarborgen en om ervoor te zorgen dat patiënten de juiste behandeling krijgen. Controlevragen […]

Welke drie ziekenhuizen zijn er?

In Nederland zijn ziekenhuizen essentieel voor het bieden van uitgebreide medische zorg. Deze zorginstellingen variëren in specialisatie en omvang. In dit artikel bespreken we drie soorten ziekenhuizen: algemene ziekenhuizen, academische […]

Welke zorg biedt de ggz?

De geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Nederland biedt een breed scala aan behandelingen en ondersteuning voor mensen met psychische problemen en stoornissen. De ggz is er voor iedereen die hulp nodig […]

magnifiercross