Logo zorg-informatie.nl Wit

Wat mag een zorgverzekeraar allemaal vragen?

Wanneer je een zorgverzekering afsluit of al verzekerd bent, kan je zorgverzekeraar om verschillende informatie vragen. Deze vragen zijn bedoeld om de verzekering op de juiste manier af te sluiten, premies te bepalen en zorg te vergoeden. In dit artikel gaan we in op wat een zorgverzekeraar allemaal mag vragen en waarom deze informatie belangrijk is. Dit helpt je beter voorbereid te zijn wanneer je contact hebt met je zorgverzekeraar.

Aanvraag van een zorgverzekering

Bij het aanvragen van een zorgverzekering moet je enkele persoonlijke gegevens verstrekken. Dit is nodig om de verzekering op de juiste manier te administreren en ervoor te zorgen dat je de juiste dekking krijgt.

Persoonlijke gegevens

 • Naam, adres en woonplaats: Deze basisgegevens zijn nodig om je identiteit te bevestigen en contact met je op te kunnen nemen.
 • Geboortedatum: Je leeftijd kan van invloed zijn op de hoogte van de premie en de dekking van je zorgverzekering.
 • Burgerservicenummer (BSN): Het BSN wordt gebruikt om je te identificeren en om gegevensuitwisseling met zorgverleners en de overheid te vergemakkelijken.

Medische informatie

Bij het afsluiten van een basisverzekering mag een zorgverzekeraar geen medische informatie vragen. De basisverzekering is verplicht voor iedereen en mag niet worden geweigerd op basis van gezondheidsredenen. Bij aanvullende verzekeringen ligt dit anders.

 • Gezondheidstoestand: Voor aanvullende verzekeringen kan een zorgverzekeraar vragen naar je gezondheidstoestand. Dit kan via een gezondheidsverklaring of medische vragenlijst. Op basis hiervan kan de verzekeraar beslissen of ze je accepteren en tegen welke voorwaarden.
 • Medische voorgeschiedenis: Soms kan gevraagd worden naar je medische voorgeschiedenis, bijvoorbeeld als je een aanvullende verzekering wilt die specifieke behandelingen dekt.

Tijdens de looptijd van de verzekering

Tijdens de looptijd van je zorgverzekering kan de zorgverzekeraar om aanvullende informatie vragen. Dit is meestal in het kader van declaraties en vergoedingen.

Declaraties en vergoedingen

 • Specificatie van zorgkosten: Wanneer je een declaratie indient, kan de zorgverzekeraar vragen om een specificatie van de gemaakte zorgkosten. Dit kan bestaan uit facturen, behandelplannen of andere relevante documenten.
 • Verwijzingen en machtigingen: Voor sommige behandelingen heb je een verwijzing van een huisarts of een machtiging van de zorgverzekeraar nodig. De verzekeraar kan vragen om deze documenten om de vergoeding goed te keuren.
 • Informatie over zorggebruik: Om misbruik te voorkomen, kan een zorgverzekeraar vragen naar details over het gebruik van bepaalde zorgdiensten.

Wijzigingen in persoonlijke omstandigheden

Veranderingen in je persoonlijke omstandigheden kunnen invloed hebben op je zorgverzekering. De zorgverzekeraar kan dan om aanvullende informatie vragen.

 • Wijziging van adres: Bij verhuizing moet je je nieuwe adres doorgeven aan de zorgverzekeraar.
 • Wijziging in gezinssituatie: Bij bijvoorbeeld een geboorte, huwelijk of scheiding moet je dit melden, omdat dit invloed kan hebben op je premie en dekking.
 • Wijziging van inkomen: Dit kan relevant zijn voor de hoogte van de zorgtoeslag die je ontvangt.

Beveiliging en privacy

Het is belangrijk dat de informatie die je deelt met je zorgverzekeraar goed wordt beschermd. Zorgverzekeraars zijn gebonden aan strikte privacyregels.

Privacyregels en gegevensbescherming

 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): Zorgverzekeraars moeten voldoen aan de AVG, wat betekent dat ze zorgvuldig moeten omgaan met je persoonsgegevens en medische gegevens.
 • Beveiligde communicatie: Informatie-uitwisseling moet via beveiligde kanalen verlopen om je privacy te waarborgen.
 • Toegang tot gegevens: Alleen medewerkers die jouw gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken mogen deze gegevens inzien.

Samenvatting van wat een zorgverzekeraar mag vragen

 • Bij aanvraag van een zorgverzekering:
  • Naam, adres en woonplaats
  • Geboortedatum
  • Burgerservicenummer (BSN)
  • Gezondheidstoestand (voor aanvullende verzekeringen)
  • Medische voorgeschiedenis (voor aanvullende verzekeringen)
 • Tijdens de looptijd van de verzekering:
  • Specificatie van zorgkosten
  • Verwijzingen en machtigingen
  • Informatie over zorggebruik
 • Bij wijzigingen in persoonlijke omstandigheden:
  • Wijziging van adres
  • Wijziging in gezinssituatie
  • Wijziging van inkomen
 • Privacy en gegevensbescherming:
  • Voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
  • Gebruik van beveiligde communicatiekanalen
  • Beperkte toegang tot gegevens

Deze vragen mag een zorgverzekeraar stellen

Zorgverzekeraars mogen verschillende vragen stellen om ervoor te zorgen dat je de juiste dekking en vergoedingen krijgt. Bij het aanvragen van een verzekering vragen ze om persoonlijke en soms medische informatie, vooral voor aanvullende verzekeringen. Tijdens de looptijd kunnen ze vragen om details over declaraties en wijzigingen in je persoonlijke omstandigheden. Het is belangrijk dat zorgverzekeraars zorgvuldig omgaan met je gegevens en voldoen aan de privacyregels. Door te weten welke informatie gevraagd kan worden en waarom, ben je beter voorbereid op interacties met je zorgverzekeraar.

Vraag en antwoord

Wat zijn goede controlevragen in de zorg?

Het stellen van goede controlevragen is essentieel in de zorg om de kwaliteit van de zorgverlening te waarborgen en om ervoor te zorgen dat patiënten de juiste behandeling krijgen. Controlevragen […]

Welke drie ziekenhuizen zijn er?

In Nederland zijn ziekenhuizen essentieel voor het bieden van uitgebreide medische zorg. Deze zorginstellingen variëren in specialisatie en omvang. In dit artikel bespreken we drie soorten ziekenhuizen: algemene ziekenhuizen, academische […]

Welke zorg biedt de ggz?

De geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Nederland biedt een breed scala aan behandelingen en ondersteuning voor mensen met psychische problemen en stoornissen. De ggz is er voor iedereen die hulp nodig […]

magnifiercross