Logo zorg-informatie.nl Wit

Worden mijn tandartskosten vergoed door mijn zorgverzekering?

Of je tandartskosten vergoed worden door je zorgverzekering hangt af van de soort behandeling en je leeftijd. In Nederland valt tandzorg namelijk niet volledig onder de basisverzekering. Over het algemeen gelden de volgende richtlijnen:

Tandarts voor kinderen tot 18 jaar

Tandartsbehandelingen voor kinderen tot 18 jaar worden vergoed vanuit de basisverzekering. Hierbij gaat het om reguliere tandheelkundige zorg, zoals controles, vullingen en tandsteenverwijdering.

Tandarts voor volwassenen vanaf 18 jaar

Voor volwassenen geldt dat tandzorg niet standaard vergoed wordt vanuit de basisverzekering. Dit betekent dat je in de meeste gevallen een aanvullende tandartsverzekering nodig hebt om tandheelkundige kosten vergoed te krijgen. Deze aanvullende verzekeringen variëren in dekking en premie. Het is belangrijk om te weten dat een tandartsverzekering geen onderdeel is van het verplichte basispakket. Je kunt ervoor kiezen om een aanvullende verzekering af te sluiten die past bij je behoeften.

Mondzorg voor mensen met een beperking

Personen met een beperking kunnen in sommige gevallen aanspraak maken op vergoedingen voor bijzondere mondzorg via de zorgverzekering. Dit kan bijvoorbeeld gelden voor mensen met een ernstige verstandelijke of fysieke beperking.

Orthodontie

Orthodontische behandelingen, zoals het plaatsen van een beugel, worden over het algemeen alleen vergoed vanuit een aanvullende tandartsverzekering. Ook hierbij geldt dat de dekking en voorwaarden per verzekering kunnen verschillen.

Het is raadzaam om bij je zorgverzekeraar na te gaan welke specifieke tandheelkundige behandelingen vergoed worden en welke aanvullende verzekeringen beschikbaar zijn. Let goed op de polisvoorwaarden en de hoogte van de premie bij het kiezen van een aanvullende tandartsverzekering.

Vraag en antwoord

Wat zijn goede controlevragen in de zorg?

Het stellen van goede controlevragen is essentieel in de zorg om de kwaliteit van de zorgverlening te waarborgen en om ervoor te zorgen dat patiënten de juiste behandeling krijgen. Controlevragen […]

Welke drie ziekenhuizen zijn er?

In Nederland zijn ziekenhuizen essentieel voor het bieden van uitgebreide medische zorg. Deze zorginstellingen variëren in specialisatie en omvang. In dit artikel bespreken we drie soorten ziekenhuizen: algemene ziekenhuizen, academische […]

Welke zorg biedt de ggz?

De geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Nederland biedt een breed scala aan behandelingen en ondersteuning voor mensen met psychische problemen en stoornissen. De ggz is er voor iedereen die hulp nodig […]

magnifiercross